Data dodania: 07.02.2019

„Młodzi Niepełnosprawni - Sprawni z Fundacją PZU. Wieloprofilowe usprawnianie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej"

27 lutego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej organizowana jest konferencja podsumowująca projekt finansowany przez Fundację PZU (informacja na stronie www.osw.dabrowa.pl).

Realizowało go Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem do celu".

W działaniach wykonanych w ramach projektu uczestniczyło 30 beneficjentów w wieku szkolnym oraz ich rodziców z miast poniżej 30 tys. mieszkańców. Każdy z nich brał udział w kilku terapiach zgodnie z zaleceniami PPP: terapia EEG biofeedback, terapia Tomatis, rehabilitacja ruchowa, integracja sensoryczna, socjoterapia, komunikacja interpersonalna, samoobsługa, terapia z rodzicami dzieci niepełnosprawnych - grupy wsparcia.

Zajęcia odbywały się od października do lutego. Podsumowaniem była ankieta ewaluacyjna, której wyniki dotyczące działań w projekcie, będą opublikowane podczas spotkania 27 lutego i stanowić będą informację zwrotną dla organizatorów o mocnych i słabych stronach w projekcie.

Data publikacji: 07.02.2019 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.