Projekt Katowice Miasto Otwarte

Projekt Katowice Miasto Otwarte

MOPS Katowice wspólnie ze Stowarzyszeniem FAON oraz 4 Future Marzena Olchowy realizują I etap projektu Katowice Miasto Otwarte – Rozwój Usług Społecznych. Grupę docelową stanowi 131 osób niepełnosprawnych (68 kobiet i 63 mężczyzn) posiadających orzeczenie o niepełnosprawności (od 16 r.ż.), zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania – krótkookresowy pobyt dzienny dla niskofunkcjonujących osób z niepełnosprawnością, krótkookresowy pobyt dzienny dla osób z autyzmem, usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej oraz działania fizjoterapeutyczne i ogólnorozwojowe.

W ramach zajęć fizjoterapeutycznych każdy uczestnik może skorzystać z ćwiczeń usprawniających dopasowanych indywidualnie, z wykorzystaniem sprzętów (orbitrek, bieżnia, rower stacjonarny, Redcord), gimnastyki, zabiegów fizykoterapeutycznych (elektroterapia, magnetoterapia, laseroterapia, sonoterapia – terapia ultradźwiękami i terapia światłem Bioptron), masaży (klasyczny, centryfugalny, poprzeczny, funkcyjny), terapii manualnej, terapii manualnej tkanek miękkich oraz grupowych ćwiczeń relaksacyjnych i aromaterapii.

W ramach konsultacji z dietetykiem z każdym uczestnikiem przeprowadzany jest wywiad żywieniowo-zdrowotny, analiza nawyków żywieniowych i składu ciała, ocena stanu odżywiania, analiza dzienniczka posiłków. Każdy uczestnik otrzymuje zalecenia dietetyczne, przepisy na przekąski, indywidualne diety.

Projekt będzie realizowany do grudnia 2019 r.
Koordynatorem projektu jest:
Kinga Grzybek
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
Dział Projektów i Inicjatyw
ul. Francuska 43, Katowice
tel. 720 776 384; 32 251 71 89

em/ kat/
Data publikacji: 14.03.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również