Śląskie „Lady D." 2017

W Katowicach zainaugurowano śląski plebiscyt „Lady D." Przyznawane w nim wyróżnienia trafiają do pań, które wnoszą istotny wkład w różnych dziedzinach życia społecznego, pomimo tego, że na co dzień zmagają się z własną niepełnosprawnością. Tytuł Lady D. stanowi skrót angielskiego wyrażenia "Lady Disabled" (Dama Niepełnosprawna).

Konkurs został zainicjowany w 2002 roku przez Marka Plurę, dziś posła do Parlamentu Europejskiego, który podkreśla: - Nasze plebiscyty nie są wyborami miss piękności, a jednak owocują kolekcjami prawdziwych gwiazd, których światło ducha i talentu prowadzi przez życie dobrym przykładem wielu, niekoniecznie niepełnosprawnych ludzi.

Kandydatkę do tytułu honorowego Lady D. 2017 należy zgłaszać do Biura Konkursu na formularzu dostępnym na stronie www.plura.pl. Czas zgłoszeń mija 10 kwietnia.

Konieczne jest ukończenie przez kandydatkę 18 roku życia oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. Musi to być osoba zamieszkała na terenie województwa śląskiego, legitymująca się obywatelstwem polskim oraz orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zgłoszenia kandydatek może dokonać osoba fizyczna, organizacja społeczna (związek, stowarzyszenie, fundacja, kościelna osoba prawna) lub instytucja samorządowa Wszelkie formularze oraz regulamin konkursu są do pobrania na stronie posła Plury i na FB. Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę kandydatki na udział w konkursie na druku organizatora, oraz fotografię z wizerunkiem kandydatki w formie elektronicznej.

Podczas uroczystej gali, 5 maja zostaną wręczone dyplomy potwierdzające nadanie laureatkom tytułu honorowego Śląskiej Lady D. 2017 w następujących kategoriach: a. Dobry Start - kategoria dla dziewcząt i kobiet działających w różnych obszarach życia społecznego,
b. Kultura i Sztuka - kategoria dla kobiet działających w obszarze kultury i sztuki,
c. Sport - kategoria dla kobiet działających w obszarze sportu,
d. Życie Społeczne - kategoria dla kobiet działających w organizacjach i instytucjach na rzecz osób niepełnosprawnych lub innych osób, albo przedsięwzięć społecznie użytecznych.
e. Życie Zawodowe - kategoria dla kobiet pracujących zawodowo na rzecz osób niepełnosprawnych lub innych osób, albo przedsięwzięć społecznie użytecznych.

Krajowe Biuro Poselskie Marka Plury:
tel. 501 593 432 mail: biuro@plura.pl
www.plura.pl

Data publikacji: 10.03.2017 r

 


Budowa portalu i digitalizacja wydań archiwalnych
zostały dofinansowane ze środków PFRON