Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością w Małopolskiem

Likwidacja barier architektonicznych oraz zakup specjalnych środków transportu – to główne zadania, które zostaną zrealizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami".

Na briefingu prasowym 2 sierpnia wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON Marta Mordarska przedstawili, w jaki sposób Małopolska wspiera osoby niepełnosprawne.

- W Małopolsce mieszka 400 tysięcy niepełnosprawnych. Środki z PFRON-u są szansą na lepsze życie dla osób z dysfunkcjami, które chcą się uczyć, pracować podnosić swoje kwalifikacje i żyć aktywnie. Dlatego cieszę się, że tegoroczna kwota na tego typu działania jest o ponad 30 proc. większa niż w roku ubiegłym. Dzięki tym działaniom możemy w realny sposób pomagać osobom niepełnosprawnym. To niezwykle istotne, abyśmy wspólne przyczyniali się do integracji społecznej – podkreślił wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

- Na „Program wyrównywania różnic między regionami III" złoży się w tym roku 60 projektów. To oznacza 40 nowych samochodów umożliwiających transport niepełnosprawnych oraz 18 miejsc, gdzie zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne. Mamy świadomość, że w sprawie zwiększania szans na aktywne życie niepełnosprawnych jest jeszcze wciąż wiele do zrobienia. Ważny jest dla nas także każdy głos ze strony organizacji pozarządowych osób niepełnosprawnych. To te środowiska wiedzą najlepiej, jak efektywnie wydać fundusze na zaspokajanie potrzeb niepełnosprawnych – dodała dyrektor Marta Mordarska.

– O konieczności pełnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych mówi rządowy program „Za życiem". Dobrym przykładem na realizację potrzeb niepełnosprawnych jest inicjatywa Małopolskiego Oddziału Polskiego Związku Głuchych, by w miejscach użyteczności publicznej instalować pętle indukcyjne pomagające funkcjonować osobom niesłyszącym. Taka inicjatywa jak np. konkurs „Lodołamacze" wyłania zaś pracodawców wrażliwych społecznie. Te i inne pomysły pokazują, że form wspierania osób niepełnosprawnych może być bardzo wiele. Kluczem jest z pewnością empatia i konsekwencja w działaniach – podsumował Piotr Ćwik.

W tym roku dofinansowanie tylko w ramach realizowanego przez PFRON w Małopolsce „Programu wyrównywania różnic między regionami" wyniesie ponad 4 miliony złotych.

pr
Data publikacji: 03.08.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.