Miasto Katowice nagrodzone

Kapituła Konkursu Lodołamacze Regionów dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, śląskiego przyznała Miastu Katowice pierwsze miejsce w kategorii Przyjazna Przestrzeń.

„Lodołamacze" to konkurs dla pracodawców społecznie wrażliwych.

Statuetka Lodołamacza jest wyróżnieniem dla tych, którzy decydując się na zatrudnienie osób z niepełnosprawnością, a jednocześnie prowadzą wobec nich przyjazną politykę personalną, przełamują bariery, walczą z niechęcią i obojętnością społeczną.

11 września we Wrocławiu Kapituła XII edycji Konkursu przyznała pierwsze miejsce w Kategorii „Przyjazna Przestrzeń" miastu Katowice „Za przystosowanie projektowania uniwersalnego oraz najlepszych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych w zakresie dostosowania budynków i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnością".
em
Data publikacji: 13.09.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.