Regionalne oddziały NFZ i PFRON rozpoczęły współpracę

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zawarł 19 października porozumienie o współpracy ze Oddziałem Śląskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Instytucje wspólnie chcą współdziałać na rzecz rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością oraz upowszechniania wiedzy na temat możliwości podejmowania przez nie aktywności zawodowej.

Współpracę zainaugurowała zorganizowana przez PFRON wystawa pt. „Pragnę zwyciężać" przedstawiająca dokonania sportowców z niepełnosprawnością, którą przez niespełna trzy tygodnie października mogli podziwiać interesanci Oddziału NFZ w Katowicach
Na wystawę składają się 32 wielkoformatowe plansze z fotografiami będącymi zapisem zmagań polskich sportowców na Światowych Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Austrii w marcu 2017 roku. Ich autorem jest Adam Nurkiewicz, artysta-fotograf, członek Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej.
Dzięki współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej Ośrodka Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śl. oraz regionalnych oddziałów PFRON i NFZ w montażu wystawy uczestniczyli aktywnie przedstawiciele tych podmiotów, łącząc przyjemne z pożytecznym.
Wystawę mogło zobaczyć ok. 5 tysięcy osób odwiedzających.

Chcąc przybliżyć uczestnikom tego WTZ kulisy działania NFZ 19 października. zaproszono ich do odwiedzenia tej placówki. Goście samodzielnie drukowali ulotki informacyjne, zwiedzili archiwum oraz otrzymali Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ideę dokonań sportowców z niepełnosprawnością przybliżyli dziennikarzom zaproszonym tego dnia na briefing dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON, Jan Wroński, dyrektor Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie, Dariusz Wosz oraz dyrektor Śląskiego OW NFZ, Jerzy Szafranowicz.

Zobacz galerię...

Tekst i fot. sza

Data publikacji: 20.10.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.