O przeszłości dla przyszłości

W wydziale zamiejscowym łódzkiej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Wodzisławiu Śl. 23 listopada odbyła się konferencja na temat uwarunkowań lokalnej polityki senioralnej pod tytułem „Senior w przestrzeni publicznej". Wydarzenie patronatem honorowym objął starosta wodzisławski Ireneusz Serwotka oraz marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.

Spotkanie rozpoczęto od prezentacji dziesięcioletniej działalności Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – jednej z pierwszych w powiecie wodzisławskim organizacji społecznych nastawionych na aktywizację osób dojrzałych wiekowo, w szczególności osób starszych oraz niepełnosprawnych. Do zadań WUTW należy też m.in. promocja wolontariatu wśród członków stowarzyszenia oraz szeroko pojęta profilaktyka zdrowotna i rehabilitacja.

W dalszej części zaprezentowano kilka referatów. Ks. prof. dr hab. Józef Budniak z Uniwersytetu Śląskiego mówił na temat eutanatologii, tj. problematyki, związanej z ustosunkowaniem się człowieka do śmierci w ogóle, a zwłaszcza do śmierci własnej. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach mówili o działaniach podejmowanych przez region na rzecz seniorów. Jedną z inicjatyw jest na przykład „Paszport do zdrowia", czyli książeczka z ważnymi i przydatnymi informacjami odnoszącymi się do zdrowia.

Dr Izabela Zając-Gawlak z Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach podkreślała znaczenie aktywności fizycznej w utrzymaniu sprawności fizycznej i intelektualnej oraz dobrej formy seniorów. Z kolei dr Wiesława Walkowska z Uniwersytetu Śląskiego, reprezentująca też Śląską Radę ds. Seniorów mówiła o kwestiach poszukiwania przez seniorów nowych ról społecznych dla siebie, a także o wyzwaniach z tym związanych dla polityki demograficznej.

Po części wykładowej odbyła się debata, podczas której urzędnicy i samorządowcy dzielili się pomysłami, w jaki sposób współpracować ze starszymi osobami. Debatę poprowadził dziennikarz „Dziennika Zachodniego" Arkadiusz Biernat.

pr, fot. Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
Data publikacji: 24.11.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.