Transport dla osób z niepełnosprawnością w Katowicach i nie tylko

Poniżej znajdują się informacje dotyczące usług przewozowych dla osób z niepełnosprawnością oraz zasad przejazdów bezpłatnych i ulgowych.

Usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych w Katowicach.
Zgłoszenia telefoniczne pod numerami telefonów: 501 406 141 oraz 32 258 10 30.
Miasto Katowice wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych w 2018 r. kontynuuje realizację usług transportowych dla tej grupy osób dofinansowanych ze środków miasta. Wykonawcą usługi jest firma Przewóz Osób i Bagażu Adam Malinowski z siedzibą w Katowicach, ul. Bromboszcza 15/17.
Do korzystania ze środków transportowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych mają prawo osoby z niepełnosprawością - mieszkańcy miasta Katowice
- z widoczną dysfunkcją narządu ruchu oraz osoby niewidome i niedowidzące
w następującej kolejności:
1) osoby na wózkach inwalidzkich wraz z opiekunem – w pierwszej kolejności,
2) osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z widocznym ograniczeniem sprawności ruchowej,
3) osoby niewidome i niedowidzące z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z kodu „O".

Usługa jest wykonywana na terenie miasta Katowice i gmin sąsiednich (tj. Chorzów, Mikołów, Mysłowice, Tychy, Ruda Śląska, Sosnowiec, Siemianowice Śląskie, Czeladź) od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00 oraz w niedzielę i święta w godzinach od 08:00 do 20:00. Zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie pod numerami telefonów: 501 406 141 oraz 32 258 10 30. Zamawianie przewozów odbywać się będzie na bieżąco, telefonicznie zaś o przyjęcia i realizacji zamówienia decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Dyspozytor przy odbieraniu zamówienia na przewóz przeprowadza wywiad na temat stopnia samodzielności w poruszaniu się pasażera oraz potrzeby zapewnienia mu opieki przy przemieszczaniu się z miejsca pobytu osoby niepełnosprawnej do samochodu oraz zapisuje dane osoby wraz z numerem orzeczenia.

Dokumentami uprawniającymi do przewozów są:
- orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (orzeczenie o zaliczeniu do: I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności),
- orzeczenie wydane przez KRUS do 31.12.1997 r. o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
- orzeczenie wydane przez MSWiA przed 01.01.1998 r. wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem i z adresem.
Odpowiednie orzeczenie wraz z dokumentem tożsamości należy przedstawić kierowcy przed skorzystaniem z transportu.

Miasto Katowice dopłaca ze środków własnych do opłaty ponoszonej przez pasażera.
Opłaty ponoszone przez pasażerów w 2018 r. (obowiązujące we wszystkie dni tygodnia):
1. część stała opłaty – 3, 00 zł,
2. część zmienna opłaty – za każdy rozpoczęty kilometr jazdy z pasażerem – 1, 20 zł/km
3. opłata postojowa za godzinę – 10 00 zł/godz.
Dopłata Miasta Katowice do każdego kilometra jazdy z pasażerem - 6,00 zł/km netto.

Transport kolejowy w całym kraju.
http://pkpsa.pl/kontakt/pkp-sa.html

Poradnik Podróżnego www.pasazer.utk.gov.pl / dotyczy m.in.osób z niepełnosprawnością, przejazdów bezpłatnych i ulgowych /

Koleje Śląskie
http://kolejeslaskie.com patrz zakładka obsługa podróżnych –pasażerowie z niepełnosprawnością

Transport środkami komunikacji publicznej /PKS, PKP, transport miejski/
https://rozklady.nocowanie.pl/katowice/wyszukiwarka_pks/

Transport lotniczy
Transport lotniczy dla niepełnosprawnych pasażerów Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice.
pr
Data publikacji: 09.02.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.