Konferencja PFRON i ZUS i dzień otwarty

„Wsparcie wejścia uczestników WT na rynek pracy”, to tytuł konferencji organizowanej przez  Śląski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego przy współpracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Spotkanie odbędzie się 10 maja w Chorzowie, w siedzibie ZUS, przy ul. Dąbrowskiego 45.

Uczestnicy wysłuchają wystąpień zaproszonych gości m.in. na  temat zadań PFRON, służących rehabilitacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych, sytuacji WTZ w województwie śląskim, czy  perspektyw samodzielnego życia osób niepełnosprawnych i roli warsztatów terapii zajęciowej w aktywizacji społecznej i zawodowej. Przedstawiciel ZUS przedstawi bieżące informacje na temat: „Renta z tytułu niezdolności do pracy, a aktywność zawodowa”. 

Konferencję zakończy panel dyskusyjny nt. propozycji współpracy w zakresie aktywizacji uczestników WTZ.

Następnego dnia, tj. 11 maja, tamże odbędzie  się „dzień otwarty” pod hasłem „Dzień Osób z Niepełnosprawnością”.

Więcej na: http://www.zus.pl/dzienON

Info: PFRON, oprac. sza

Data publikacji: 26.04.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.