III Gala Wolontariatu w Kaliszu

W Sali Recepcyjnej kaliskiego Ratusza 5 grudnia odbyła się uroczysta III Gala Wolontariatu. Wydarzenie to organizowane jest corocznie przez Kaliską Radę Działalności Pożytku Publicznego i Urząd Miasta Kalisza.

Jest to okazja do uhonorowania najbardziej aktywnych wolontariuszy i działaczy społecznych służących mieszkańcom Kalisza oraz organizacji propagujących działalność wolontariacką. Wręczenia statuetek Wolontariusz Roku 2018 i Mecenas Wolontariatu Roku 2018 dokonali prezydent miasta Krystian Kinastowski i przewodniczący kapituły konkursowej wiceprezydent Mateusz Podsadny.

Z ogromną satysfakcją pragniemy przypomnieć, że w ubiegłym roku jednym z laureatów był Stanisław Bronz, założyciel Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie" w Kaliszu od ponad 25 lat pracujący społecznie jako prezes Zarządu.

Podczas tegorocznej Gali statuetkę Wolontariusza Roku 2018 odebrał Pan Jan Szczepankiewicz, współzałożyciel Fundacji „Miłosierdzie" i przewodniczący Rady Nadzorczej, również od ćwierćwiecza działający w tej organizacji społecznie.

Cieszy nas niezmiernie fakt, że są jeszcze ludzie bezinteresowni, z wielką pasją i dozą altruizmu, wrażliwi na innych i gotowi nieść pomoc poświęcając swój własny czas i wysiłek w trosce o dobro innych. Mamy nadzieję, że laureaci z Fundacji „Miłosierdzie" w Kaliszu będą mogli jeszcze wiele lat poświęcić dziełu, które zapoczątkowali 26 lat temu.

Tekst i fot: Mariusz Patysiak (Fundacja „Miłosierdzie)

Data publikacji: 10.12.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.