Prosty sposób na trudne sprawy

Urząd Miasta w Żorach (śląskie) zamierza wprowadzić usługę „Mobilny urzędnik", ułatwiającą kontakt z osobami z niepełnosprawnością oraz z seniorami.

Jest to usługa skierowana dla osób, które z uwagi na stan zdrowia (niepełnosprawność) czy podeszły wiek nie mają możliwości osobistego dotarcia do urzędu i załatwienia sprawy. Osoby te mogą liczyć na pomoc urzędnika, który dotrze do ich miejsca zamieszkania na terenie Żor.
O pomoc „Mobilnego urzędnika" można wystąpić telefonicznie , bądź wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: mobilnyurzednik@um.zory.pl. Opiekun osoby, która chce skorzystać z pomocy „Mobilnego urzędnika" może zgłosić taką potrzebę w Urzędzie Miasta.

Wystarczy poinformować o potrzebie skorzystania z tej formy pomocy oraz krótko wyjaśnić czego dotyczy sprawa, a także podać numer telefonu do kontaktu.

Pracownik Urzędu skontaktuje się z mieszkańcem, by ustalić sposób załatwienia sprawy i dogodny dla osoby zgłaszającej termin wizyty, dostarczy potrzebne dokumenty i pomoże w ich wypełnieniu - w ten prosty sposób można załatwić nawet bardzo trudne sprawy.
Wystarczy odrobina empatii i... mobilny urzędnik.

Oprac. IKa
Data publikacji: 13.02.2019 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.