Data dodania: 12.12.2016

Jubileusz 20 lecia WTZ w Ostrzeszowie

Warsztat Terapii Zajęciowej w Ostrzeszowie działający przy Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie" w Kaliszu w tym roku obchodzi jubileusz 20-lecia działalności.

28 listopada na spotkanie rocznicowe przybyli poseł Jan Mosiński, starosta powiatu ostrzeszowskiego Lech Janicki, przedstawiciele władz samorządowych, Anna Skupień dyrektor wielkopolskiego oddziału PFRON, a w zastępstwie marszałka województwa wielkopolskiego na uroczystość przyjechał Wojciech Zarzycki, dyrektor ROPS, Marcin Garsztka, reprezentujący posła RP, Adama Szłapkę, oraz dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej, zaprzyjaźnionych szkół, kierownicy warsztatów terapii zajęciowej i Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej, delegacje Ośrodków Pomocy Społecznej oraz firm i instytucji, z którymi Warsztat współpracuje.

Otrzymano również gratulacje i życzenia dalszej efektywnej działalności z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza.

Jubileusz był doskonałą okazją do podziękowania tym, którzy 20 lat temu byli inicjatorami założenia placówki – Stanisławowi Bronzowi, prezesowi Fundacji „Miłosierdzie" oraz całemu jej zarządowi, jak i tym, którzy przez cały okres istnienia go wspierali. Zostały wręczone podziękowania i własnoręcznie wykonane przez uczestników warsztatu upominki. Ponadto prezes S. Bronz przekazał szczególne podziękowania oraz dyplomy i upominki dla pracowników, dziękując za zaangażowanie w życie Warsztatu.

Uroczystość rozpoczął wspaniały taniec wykonany przez uczestników Warsztatu z Ostrzeszowa, a zakończył występ artystyczny w wykonaniu uczennic z Gimnazjum nr. 1 w Ostrzeszowie z którym warsztat również od lat współpracuje.

Tekst i fot: L. Z.
oprac. IKa
Data publikacji: 12.12.2016 r.


Budowa portalu i digitalizacja wydań archiwalnych
zostały dofinansowane ze środków PFRON