Data dodania: 02.01.2017

Ogłuszający niedobór żelaza

Anemia spowodowana niedoborem żelaza sprzyja utracie słuchu – informuje pismo „JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery".

Zespół Kathleen M. Schieffer z Pennsylvania State University College of Medicine w Hershey przeanalizował pochodzące ze zanonimizowanej szpitalnej bazy danych informacje dotyczące 305 339 dorosłych osób w wieku od 21 do 90 lat (średnia wieku 50 lat). O anemii świadczyły niskie poziomy hemoglobiny i ferrytyny w organizmie.

43 proc. badanej populacji stanowili mężczyźni. U 1,6 procenta występowała częściowo utrata słuchu, spowodowana różnymi czynnikami (na przykład problemami z kosteczkami słuchowymi czy ślimakiem). 0,7 proc. badanych miało niedobór żelaza. Jak wykazała analiza, zarówno niedosłuch odbiorczy (związany z uszkodzeniem ślimaka lub nerwów doprowadzających sygnały ze ślimaka do mózgu), jak i mieszany występował częściej u przypadku niedoboru żelaza (odpowiednio 1,1 oraz 3,4 proc. osób z niedoborem żelaza).

Anemia z niedoboru żelaza to najczęstsza postać niedokrwistości. Występuje przede wszystkim u kobiet w wieku rozrodczym, które regularnie tracą krew.

Ten rodzaj anemii łatwo poddaje się leczeniu, dlatego zrozumienie współzależności pomiędzy nią a zaburzeniami słuchu może przyczynić się do lepszego diagnozowania problemów ze słyszeniem oraz ich ograniczenia .(PAP)

pmw/ agt/

Data publikacji: 02.01.2017 r.


Budowa portalu i digitalizacja wydań archiwalnych
zostały dofinansowane ze środków PFRON