Data dodania: 22.02.2017

Nowe autobusy na potrzeby osób niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej

Cztery nowe pojazdy - trzy autobusy i minibus warte łącznie milion zł - trafiły 22 lutego do ośrodków wspomagających osoby niepełnosprawne w Rudzie Śląskiej. Ich zakup został sfinansowany z budżetu miasta oraz PFRON.

Pojazdy zostały zakupione w ramach realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III", realizowanego przez PFRON. Fundusz podjął decyzję o przyznaniu środków na dofinansowanie 4 z 5 złożonych wniosków przez samorząd Rudy Śląskiej - łącznie na kwotę ponad 555 tys. zł. Resztę, prawie 500 tys. zł, wyłożyło miasto.

Zakupione autobusy zasilą bazę Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych, Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. św. Łukasza oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego w strukturach Ośrodka dla Niepełnosprawnych "Najświętsze Serce Jezusa", prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej. Z kolei mikrobus trafi do Środowiskowego Domu Samopomocy działającego w strukturach Ośrodka "Św. Elżbieta".

- Cieszymy się bardzo z nowego autobusu. Ten, z którego korzystaliśmy do tej pory, jest zużyty i często musiał być oddawany do warsztatu. W związku z tym mieliśmy problem z dowozem dzieci do placówki. Nowy będzie służył głównie dzieciom na wózkach, które odbieramy z ich miejsc zamieszkania, przywozimy na zajęcia w szkole, a potem odwozimy do domu - powiedziała wicedyrektorka Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Św. Łukasza Iwona Bukal.

W tej placówce uczy się 101 uczniów w wieku od 3 do 25 lat, z czego 22 uczniów porusza się na wózkach. Autobus używany jest również do realizacji zajęć edukacyjnych, rehabilitacyjnych i integracyjnych odbywających się poza budynkiem szkoły, np. wycieczek dydaktycznych, zawodów sportowych, hydroterapii czy hipoterapii.

Z kolei Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych obejmuje opieką 40 dzieci w wieku od 1. do 8. roku życia w ramach oddziału dziennego, oraz 48 dzieci niepełnosprawnych w wieku od 4 do 18 lat w ramach oddziału popołudniowego. Dzieci codziennie dowożone są na prowadzoną przez ośrodek terapię i rehabilitację.

Osoby starsze z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego znajdują pomoc w Środowiskowym Domu Samopomocy, działającym w strukturze Ośrodka "Św. Elżbieta", który skupia 21 niepełnosprawnych. Mikrobus zapewni uczestnikom dojazd na zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjne, a także dojazd do specjalistycznych ośrodków zdrowia.

Nowy autobus przyda się też uczestnikom Warsztatu Terapii Zajęciowej Ośrodka Najświętsze Serce Jezusa. Z rehabilitacji aktualnie korzysta tam 130 dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi oraz z dysfunkcjami narządu ruchu. Obecnie ponad 60 proc. uczestników WTZ wymaga ciągłego wsparcia w zakresie transportu.

Samorząd Rudy Śląskiej zapowiada, że jeszcze w obecnym roku będzie wnioskował o pozyskanie środków na kolejne autobusy i mikrobusy. W ubiegłym roku miasto otrzymało z PFRON ponad 3 mln zł. Z tej kwoty ponad 2 mln zł zostało przeznaczonych na działalność warsztatów terapii zajęciowej, a 900 tys. zł na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Dzięki tym środkom mogły się one m.in. ubiegać o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci czy zakupu przedmiotów ortopedycznych. Część pieniędzy została przeznaczona na likwidację barier architektonicznych.

- Miasto dokłada wszelkich starań, by komfort życia codziennego osób niepełnosprawnych był jak najwyższy i mogę zapewnić, że w tych działaniach nie ustaniemy - zapewniła wiceprezydent Anna Krzysteczko.

Anna Wandzel z PRFON ocenia, że współpraca Funduszu z samorządami przebiega bardzo sprawnie. - Każdemu podmiotowi działającemu na rzecz osób niepełnosprawnych zależy na pozyskaniu środków, a w Rudzie Śląskiej mamy do czynienia dodatkowo z zaangażowaniem emocjonalnym w sprawy niepełnosprawnych mieszkańców. Przedstawiciele miasta aktywnie uczestniczą w szkoleniach i widać, że zależy im zarówno na pozyskaniu środków, jak i na właściwym rozliczaniu projektów - podkreśliła. (PAP)

kon/ malk/

Data publikacji: 22.02.2017 r


Budowa portalu i digitalizacja wydań archiwalnych
zostały dofinansowane ze środków PFRON