Data dodania: 13.04.2017

Seminarium pt. „Rehabilitacja kompleksowa wyzwaniem na miarę XXI wieku”

Platforma Integracji Osób Niepełnosprawnych zaprasza na seminarium pt. „Rehabilitacja kompleksowa wyzwaniem na miarę XXI wieku”, które odbędzie się 17 maja 2017 roku w Pałacu Lubomirskich w Warszawie. 

Celem seminarium jest upowszechnianie wiedzy na temat rehabilitacji kompleksowej, której zadaniem jest przywrócenie sprawności i możliwości samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie osobie, która w wyniku przebytej choroby lub urazu je utraciła.

Udział w seminarium w charakterze prelegentów potwierdziły największe autorytety z dziedziny rehabilitacji kompleksowej: prof. Anna Wilmowska-Pietruszyńska (Prezes Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego), prof. Jacek Durmała (Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji) i prof. Jolanta Kujawa (Kierownik Katedry Rehabilitacji i Kliniki Rehabilitacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji).
W jego trakcie odbędzie się także debata, do udziału w której zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, pracodawców oraz organizacji pozarządowych.
W przypadku braku możliwości uczestnictwa w  seminarium, ewentualne pytania do prelegentów bądź zaproszonych gości można kierować do portalu WatchDogPfron, który opublikuje odpowiedzi.
Zgłoszenia na seminarium można kierować na adres: k.jelen@pi-on.pl. Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona.
pr
Data publikacji: 13.04.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.