Data dodania: 23.05.2017

Ulubiona muzyka ogranicza stosowanie leków u osób z demencją

Osoby cierpiące na demencję zadowalają się mniejszą liczba leków psychotropowych, kiedy słuchają ulubionej muzyki – sugerują badania opublikowane przez „American Journal of Geriatric Psychiatry".

Na to, że muzyka może pozytywnie wpływać na stan osób z chorobą Alzheimera i innymi rodzajami demencji, wskazywał już film dokumentalny „Alive Inside: A Story of Music and Memory" z 2014 r. (w Polsce znany jako „Wewnętrzne życie").

Prof. Kali Thomas z Brown University w Providence (USA) wraz ze swym zespołem postanowił sprawdzić, czy potwierdzą to również badania. Przeprowadzono je w 98 ośrodkach specjalizujących się w opiece na osobami z demencją, w których było pod opieką około 13 tys. pensjonariuszy. Obserwacje rozpoczęto w 2012 r., a prowadzono je w ramach programu „Music and Memory" (Muzyka i Pamięć).

Idea tego przedsięwzięcia polegała na tym, żeby muzykę dobierać indywidualnie do poszczególnych pensjonariuszy. Badacze uznali, że chętniej słuchamy ulubionej muzyki i ma ona większy wpływ na nasze emocje.

Prof. Thomas twierdzi, że pod wpływem tak pomyślanej muzykoterapii w okresie półrocznym odsetek osób z demencją, które nie musiały otrzymywać leków psychotropowych zwiększył się z 17,6 proc. do 20,1 proc. W tych ośrodkach, w których programu tego nie zastosowało, pozostał on na tym samym poziomie - 15 proc.

W nieznacznym stopniu, bo z 23,5 proc. do 24,4 proc., wzrósł odsetek pensjonariuszy nie wymagających leków uspokajających, przy czym w grupie kontrolnej spadł on z 25 proc. do 20 proc.

W ocenie pracowników ośrodków z 57 do 51 proc. spadł odsetek tych osób, które były mniej kłopotliwe w opiece, na przykład dlatego, że wykazywali mniej zachowań agresywnych.

Prof. Thomas przyznaje, że indywidualne dobieranie muzyki jest kłopotliwe i wymaga czasu, jednak w dłuższym okresie to się opłaca, ponieważ część pensjonariuszy jest mniej uciążliwa dla opiekunów. (PAP)

zbw/ agt/

Data publikacji: 23.05.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.