Data dodania: 23.05.2017

Rzadkie nowotwory występują często

Co piąty nowotwór rozpoznawany w USA to rzadka postać choroby – poinformowało American Cancer Society na łamach pisma "CA: A Cancer Journal for Clinicians".

Rzadkie nowotwory to takie, które dotykają mniej niż sześć na 100 tys. osób rocznie.

Zespół kierowany przez Carol E. DeSantis z American Cancer Society wykorzystał dane North American Association of Central Cancer Registries oraz programu Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER). Z przygotowanego przez naukowców raportu wynika, że choć zachorowań na poszczególne rzadkie nowotwory jest niewiele, mnogość występujących u pacjentów odmian przekłada się na wielką liczbę chorych (w badaniu uwzględniono ponad 100 odmian nowotworów).

Rzadkie nowotwory zwykle trudno jest leczyć, co pogarsza rokowanie. Stanowią one szczególnie znaczący odsetek w przypadku Latynosów (24 proc. spośród wszystkich nowotworów) oraz Azjatów i mieszkańców wysp na Pacyfiku (22 proc.). U Afroamerykanów odsetek ten sięga 20 proc., zaś w przypadku białych nie będących Latynosami - 19 proc.

W przypadku dzieci i młodzieży rzadkie nowotwory paradoksalnie stanowią większość zachorowań na tę chorobę (71 proc.). U osób po 65. roku życia to mniej niż 20 proc. Zdaniem autorów raportu wraz z wprowadzeniem nowych metod diagnostycznych (na przykład znaczników molekularnych) ich odsetek jeszcze wzrośnie.

Rzadko spotykane nowotwory stanowią duże wyzwanie dla lekarzy oraz pacjentów. W większości wypadków niewiele wiadomo o ich przyczynach, zaś sposoby zapobiegania czy wczesnego rozpoznawania są mało skuteczne lub w ogóle nie zostały opracowane. Bardzo często dopiero po wielu wizytach u specjalisty udaje się postawić właściwą diagnozę, co opóźnia rozpoczęcie leczenia.

O ile pięć lat od postawienia diagnozy przeżywa 74 proc. kobiet i 75 proc. mężczyzn ze „zwykłym" nowotworem, to w przypadku nowotworu rzadkiego - odpowiednio 60 i 55 proc. Dzieci i młodzież z rzadkimi nowotworami mają znacznie większe szanse na pięcioletnie przeżycie (82 proc.) niż osoby w wieku 65-79 lat (46 proc.).

Możliwości leczenia rzadkich nowotworów są najczęściej mocno ograniczone w porównaniu z częściej spotykanymi nowotworami – częściowo dlatego, że mniej jest dotyczących ich badań klinicznych oraz przedklinicznych. Można prowadzić je praktycznie tylko w największych ośrodkach, do których trafia odpowiednio duża liczba pacjentów.

Jak wskazują autorzy, badania nad rzadkimi nowotworami przyczyniają się do postępu w leczeniu wszystkich chorób nowotworowych. (PAP)

pmw/ ekr/

Data publikacji: 23.05.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.