Data dodania: 30.05.2017

Wspinaczka pomocna w leczeniu depresji

Wspinaczka na bloki skalne (bouldering) może pomóc w leczeniu depresji – informuje serwis „EurekAlert".

Bouldering (od angielskiego boulder – głaz) to wspinaczka po kilkumetrowych blokach skalnych lub specjalnych ściankach bez asekuracji liną. Ponieważ często zdarzają się odpadnięcia od skały, rozkłada się po nią specjalne materace (crashpady), a partner uczestniczącego w boulderingu, zwany spotterem, pomaga w kontrolowaniu lotu, starając się zabezpieczyć górną część ciała przed bezpośrednim uderzeniem o ziemię.

Bouldering może być uprawiany na różnych poziomach trudności. Przyczynia się nie tylko do rozwoju mięśni i poprawy wytrzymałości, ale także redukuje stres – wykazały Eva-Maria Stelzer z University of Arizona oraz Katharina Luttenberger z Friedrich–Alexander Universitaet Erlangen-Nuernberg. Obie uprawiają wspinaczkę.

Przeprowadzone w Niemczech badania objęły ponad 100 osób, losowo podzielonych na dwie grupy (większość nigdy w życiu się nie wspinała). Jedna grupa rozpoczęła bouldering od razu, druga - po pewnym czasie. Każdy z uczestników wpinał się po trzy godziny w tygodniu przez osiem tygodni.

Zespół badawczy mierzył nasilenie depresji poszczególnych uczestników badań w różnych momentach badania za pomocą odpowiednich testów psychologicznych (skala depresji Becka oraz skala SCL-90-R).

Jak się okazało, w czasie tej nietypowej terapii wyniki grupy, która rozpoczęła wspinaczkę natychmiast poprawiły się średnio o 6,27 punktu w skali Becka. W grupie, która musiała na terapię zaczekać, poprawa wyniosła 1,4 punktu. Inaczej mówiąc depresja z umiarkowanej przeszła w łagodną. Pacjenci byli bardzo zadowoleni z terapii, która wzmacniała ich fizycznie i była okazją do wchodzenia w bliskie relacje z innymi ludźmi. Nie mieli czasu na ponure rozmyślania, skoncentrowani na tym, by nie odpaść od skały.

Zaliczana do zaburzeń lękowych depresja jest chorobą poważną i wyjątkowo rozpowszechnioną. Tylko co trzeci chory otrzymuje odpowiednie leczenie. Zdaniem autorek badań bouldering może być stosowany jako pomocnicza metoda leczenia depresji, zwłaszcza w połączeniu z grupową psychoterapią. Obecnie pracują nad podręcznikiem takiego leczenia.(PAP)

pmw/ agt/

Data publikacji: 30.05.2017 r.


Budowa portalu i digitalizacja wydań archiwalnych
zostały dofinansowane ze środków PFRON