Data dodania: 06.07.2017

„Sygnał Życia" w Katowicach

Z inicjatywy Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Katowicach jest realizowany projekt Miejskiego Systemu Powiadamiania Ratunkowego „Sygnał życia".

Dedykowany starszym oraz niepełnosprawnym mieszkańcom Katowic, którzy nie zawsze są w stanie porozumieć się z dyspozytorem przyjmującym zgłoszenia o zagrożeniu zdrowia lub życia i wezwać pomoc.

Konieczne jest posiadanie telefonu komórkowego lub stacjonarnego z przyciskami, gdzie zostanie zaprogramowany numer alarmowy. W razie zagrożenia wystarczy naciśnięcie przycisku, a dyspozytor w Miejskim Centrum Ratownictwa uzyska informacje o konieczności udzielenia pomocy oraz dane osoby zgłaszającej. N

By móc korzystać z tej usługi należy się zarejestrować w bazie Systemu Powiadamiania Ratunkowego, czyli złożyć wypełnioną ankietę w Kancelarii Urzędu Miasta lub wysyłać pocztą pod adresem Urzędu. Jest ona dostępna w MOPS i u pełnomocnika prezydenta ds. osób niepełnosprawnych.

Osobom z niepełnosprawnością, które mogą mieć problem z wypełnieniem ankiety lub jej złożeniem, pomogą pracownicy socjalni MOPS, również bezpośrednio w miejscu zamieszkania.

Jest to autorski system realizowany w mieście Katowice i należy podkreślić, że jest to bezkosztowa usługa dla mieszkańców.

em

Data publikacji: 06.07.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.