Data dodania: 21.07.2017

Wysiłek intelektualny zapobiega demencji

Na konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego w Londynie przedstawiono raport, z którego wynika że nauka, „ćwiczenie mózgu" np. poprzez czytanie książek, czy rozwiązywanie krzyżówek, opóźnia rozwój demencji i choroby Alzheimera.

Nie do przecenienia są wszelki wysiłek intelektualny, utrzymywanie silnych relacji społecznych oraz prozdrowotny styl życia, najlepiej przez całe życie.

Drugim czynnikiem wpływającym na rozwój tych chorób jest wczesna utrata słuchu, która powoduje izolację społeczną i depresję.

Palenie tytoniu jest kolejną przyczyną, zwiększającą ryzyko wystąpienia wielu chorób nie tylko demencji. Następne w kolejności do depresja, mała aktywność fizyczna, nadciśnienie czy otyłość.

W raporcie nie uwzględniono wpływu diety na zdrowie, ale badania wskazują, że dieta śródziemnomorska zdecydowanie opóźnia starzenie mózgu.

Prognozy Międzynarodowego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego nie są optymistyczne. Obecnie na demencję cierpi 47 mln osób a szacuje się że w 2050 roku będzie ich 131 mln.

kat

Data publikacji: 21.07.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.