Data dodania: 04.08.2017

Trzeba zwiększyć wydatki na profilaktykę

Lepiej zapobiegać, niż leczyć – to znana nam wszystkim prawda. Niestety, pęd życia, techniczne udogodnienia, powszechnie i nad wyraz akceptowany hedonizm powodują powstawanie coraz to nowych zagrożeń życia, zdrowia i uzależnień współczesnego człowieka. O chorobie dowiadujemy się nader często za późno, by jej zapobiec.

Wśród niechlubnych konsekwencji postępu technologicznego jest wzrost zachorowań na tzw. choroby cywilizacyjne. Wśród nich stale powiększa się rzesza ludzi mających kłopoty ze wzrokiem. Przybywa ich, ponieważ powiększa się liczba ludności świata, w tym ludzi w podeszłym wieku.

Wielu chorób oczu można by było uniknąć, gdyby odpowiednio dofinansowano profilaktykę, a więc zwiększono wydatki na wykrywanie i leczenie zaburzeń wzroku, takich jak np. zaćma.

Dzisiaj to zabieg prawie rutynowy, na miejsce zmętniałej soczewki wstawia się sztuczną, często zdecydowanie lepszą niż naturalna.

W Polsce wciąż na taki zabieg czekają tysiące pacjentów. W bardzo długich kolejkach. A przecież zaburzenia wzroku – związane również ze zwyrodnieniem plamki żółtej (AMD) – grożą pogorszeniem jakości życia, niesamodzielnością, a przede wszystkim całkowitą utratą widzenia... Można temu zaradzić poprzez profilaktykę i kompleksowe działania diagnostyczne.

Stara prawda, że im wcześniej, tym lepiej sprawdza się i w tym przypadku. Operacja zaćmy wykonana u młodego pacjenta jest bezpieczna i korzystniejsza dla niego, umożliwia szybszy powrót do aktywnego życia i jest mniej inwazyjna dla oka.

Badanie siatkówki, szybka reakcja i leczenie wszelkich zakłóceń wzroku, łącznie z natychmiastową reakcją na wykrycie problemów z AMD, daje możliwość prawidłowej diagnostyki i leczenia.

W konsekwencji sprawia, że pozostajemy bardziej samodzielni, a więc aktywni – do późnego wieku.

Ponieważ nikt nie zrobi tego za nas – spróbujmy zacząć myśleć strategicznie i wziąć swoje zdrowie w swoje ręce. Profilaktykę więc czas zacząć... od wizyty u okulisty.
IKa
Data publikacji: 04.08.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.