Data dodania: 05.08.2017

Leki obniżające cholesterol pomocne w terapii SM

Brytyjscy naukowcy poddali badaniu 140 pacjentów chorych na wtórnie postępujące stwardnienie rozsiane. Części z nich podawano 80 mg simwastatyny (leku na obniżenie poziomu cholesterolu), druga grupa otrzymywała placebo.

Przeprowadzone testy m.in. oceniające zdolność czytania, percepcję wzrokową, przestrzenną wykazały, że wyniki były średnio o 1,2 pkt. wyższe u osób przyjmujących simwastynę. Pacjenci lepiej oceniali również jakość życia związaną ze sprawnością fizyczną.

Eksperci optymistycznie podchodzą do wyników testów jednak konieczne są dalsze badania.
kat
Data publikacji: 05.08.2017 r.


Budowa portalu i digitalizacja wydań archiwalnych
zostały dofinansowane ze środków PFRON