Data dodania: 17.08.2017

Endoprotezy i leczenie zaćmy priorytetem

Jest szansa, że skrócą się kolejki pacjentów oczekujących na usunięcie zaćmy i endoprotezoplastykę.

Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał do oddziałów wojewódzkich łącznie 180 mln zł na sfinansowanie ww. zabiegów.

NFZ przeznaczył 120 mln na endoprotezoplastykę. Najwięcej z tych środków trafi do oddziałów: mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego, dolnośląskiego i łódzkiego.

Z puli dodatkowych środków (60 mln) przeznaczonych na usunięcie zaćmy najwięcej otrzymają oddziały: mazowiecki, śląski, wielkopolski i małopolski.

Środki zostały podzielone pomiędzy oddziały NFZ na podstawie algorytmu.
kat
Data publikacji: 17.08.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.