Data dodania: 24.08.2017

Opieka koordynowana będzie wdrażana stopniowo

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt ustawy o Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

Zakłada on stopniowe wprowadzanie opieki koordynowanej. Lekarz POZ, który będzie współpracował z pielęgniarką i położną – wg założeń projektu – ma współpracować z lekarzami innych specjaliści, np. w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu. Opieka koordynowana powinna odbywać się na podstawie indywidualnego planu leczenia zgodnie z zaleceniami postępowania medycznego (tzw. ścieżki postepowania) w wybranych chorobach przewlekłych.

Wprowadzenie nowych regulacji zostanie poprzedzone pilotażem, wdrażanym przez NFZ we współpracy z Bankiem Światowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, który będzie realizowany do 31 grudnia 2019 r.

W projekcie założono również zmiany w systemie finansowania POZ. Ma on być bardziej motywujący do optymalnego wykorzystania otrzymywanych środków. Zarówno płatnik, jak i świadczeniodawcy mają monitorować wyniki leczenia, jakość opieki i efektywność kosztową w oparciu o wypracowane wskaźniki.

Resort zdrowia zapewnia, że projekt był konsultowany ze środowiskiem lekarskim, pielęgniarkami, a także ekspertami i że wypracowano kompromisowe rozwiązania systemowe. Wzbudził on jednak wiele emocji pracowników medycznych. Obawiają się oni ograniczonego dostępuj pacjentów do części świadczeń, ponadto uważają, że POZ powinna być częścią całego systemu a nie regulowana odrębną ustawą.

kat
Data publikacji: 24.08.2017 r.


Budowa portalu i digitalizacja wydań archiwalnych
zostały dofinansowane ze środków PFRON