Data dodania: 15.09.2017

Czy pacjenci z rakiem prostaty otrzymają szerszy dostęp do nowoczesnego leczenia?

Jak co roku, 15 września obchodzony jest Europejski Dzień Prostaty. Niewiele zabrakło, żeby pacjenci z rakiem stercza mogli tego dnia „świętować" istotne dla ich zdrowia poszerzenie dostępu do refundacji nowoczesnych leków. Niestety nadal muszą na to czekać...

Ministerstwo wydało zgodę

Pod koniec sierpnia sekcja prostaty Stowarzyszenia UroConti otrzymała pismo, w którym dyrektor Izabela Obarska, z Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji napisała, że resort „podjął pozytywne rozstrzygnięcie, w którym lek Xtandi (enzalutamid) ma być stosowany we wspólnym programie lekowym z dotychczas stosowanym octanem abirateronu (...)".

- Rozmawiałem z panią naczelnik Magdaleną Buras z Ministerstwa Zdrowia i dowiedziałem się, że wszelkie prace zmierzały do tego, żeby lek był refundowany już od 1 września - mówi Bogusław Olawski, przewodniczący sekcji prostaty UroConti. - Widziałem zaangażowanie ministerstwa i do głowy mi nie przyszło, kto stoi za tym, że chorzy na raka prostaty, nadal nie mogą być skutecznie leczeni tak, jak pacjenci w całej Europie"

Producent konkurencyjnego leku blokuje dostęp do leczenia

W piśmie przesłanym do pacjentów ministerstwo informuje, że to podmiot odpowiedzialny, firma Janssen Polska, posiadający pozwolenie na dopuszczanie do obrotu leku Zytiga (octan abirateronu), wprowadził szereg zastrzeżeń do kształtu programu lekowego, uniemożliwiając tym samym jego rozszerzenie.

- Nie chciało mi się wierzyć, że firma farmaceutyczna, która już ma lek w programie, nie zgadza się na wejście innych nowszych, skutecznych leków! Jak to możliwe, że szansę na leczenie blokuje nam koncern farmaceutyczny, którego działania głównie powinny mieć na celu dobro pacjentów! Jednak w rozmowie telefonicznej pani Katarzyna Bonecka, naczelnik Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji potwierdziła, że ministerstwo cały czas „musi walczyć z drugą firmą", ale zapewniła, że sobie poradzą.

Nowy termin - 1 listopada
Pacjenci dowiedzieli się również, że ministerstwo ma nadzieję, że na kolejnej liście refundacyjnej, wchodzącej w życie 1 listopada, znajdą się już oba leki.

Dyrektor Obarska wyjaśnia też pacjentom sytuację leku Xofigo (dichlorek radu Ra-223). Aktualnie postępowanie jest zawieszone na wniosek producenta, więc w tym czasie minister nie podejmuje żadnych czynności, więc nie jest możliwe przyśpieszenie procesu administracyjnego. - Mamy nadzieję, że producent odwiesi wniosek jeszcze w tym roku - podsumowuje Bogusław Olawski.

Źródło informacji: Stowarzyszenie UroConti

Data publikacji: 15.09.2017 r.


Budowa portalu i digitalizacja wydań archiwalnych
zostały dofinansowane ze środków PFRON