Data dodania: 16.09.2017

„Razem koordynujmy cukrzycę" – Program opieki zdrowotnej nad pacjentem z rozpoznaną cukrzycą w województwie małopolskim

W ramach kampanii społecznej „Razem koordynujmy cukrzycę" Polskie Stowarzyszenie Diabetyków oraz Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej organizują w Krakowie spotkanie dla władz samorządowych województwa małopolskiego w zakresie poprawy jakości opieki nad chorym z rozpoznaną cukrzycą, a także warsztaty edukacyjne dla pacjentów.

Celem działań jest zainicjowanie programów zdrowotnych w regionie, które skutecznie wpłyną na zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu cukrzycy i towarzyszących jej powikłań ze szczególnym uwzględnieniem chorób naczyniowo-sercowych, w tym zawałów serca i udarów mózgu.

W Polsce na cukrzycę choruje około 3 mln osób, a zachorowalność ciągle rośnie. Eksperci alarmują, że w województwie małopolskim w roku 2020 liczba nowych pacjentów z cukrzycą wyniesie 12,99 tys., a w roku 2029 aż 14,43 tys. mieszkańców. Programy polityki zdrowotnej w zakresie cukrzycy mają szczególne znaczenie, ponieważ umożliwiają realizację potrzeb zdrowotnych mieszkańców i przeciwdziałają rozwojowi groźnych dla życia i zdrowia powikłań u pacjentów z cukrzycą. Szacuje się, że u co drugiego chorego występuje choroba niedokrwienna serca, a 2/3 zgonów u diabetyków powodują powikłania sercowo-naczyniowe. Powikłania te są najczęstsze, najbardziej niebezpieczne i najbardziej kosztochłonne.

W celu zahamowania epidemii cukrzycy Polskie Stowarzyszenie Diabetyków oraz Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej nawiązały współpracę z samorządami terytorialnymi wybranych województw: małopolskim, lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim i wielkopolskim. Jej efektem są pilotażowe spotkania dedykowane tworzeniu programów polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki, wykrywania i zapobiegania rozwojowi cukrzycy i jej powikłaniom.

Spotkanie dla władz samorządowych województwa małopolskiego odbędzie się 18 września 2017 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Gospodarzami panelu będą: wicewojewoda małopolski – Józef Gawron oraz poseł na Sejm RP Jarosław Szlachetka - członek Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów. Zaproszenie do dyskusji przyjęły autorytety z dziedziny diabetologii oraz przedstawiciele organizacji pacjentów. Na spotkaniu zostaną omówione najważniejsze potrzeby w obszarze opieki diabetologicznej, a jego głównym celem będzie opracowanie programu profilaktyki zdrowotnej przeciwdziałania powikłaniom cukrzycy wśród mieszkańców regionu. Program określi optymalne leczenie dostosowane do potrzeb mieszkańców połączone z holistyczną edukacją diabetologiczną. Specjalnie w tym celu przygotowany został „Poradnik dla samorządów terytorialnych dotyczący
tworzenia programów polityki zdrowotnej w zakresie cukrzycy", który zostanie przekazany na spotkaniu wszystkim jego uczestnikom.

Bezpłatne warsztaty edukacyjne dla pacjentów odbędą się również 18 września 2017 r. o godz. 13.30 w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Poprowadzą je lekarz diabetolog i edukator diabetologiczny. Chorzy na cukrzycę będą mogli skorzystać z konsultacji żywieniowych. Dowiedzą się, w jaki sposób komponować dietę, aby kontrolować ilość węglowodanów w całodziennym jadłospisie i poszczególnych posiłkach oraz jak skutecznie zapobiegać epizodom hipoglikemii i towarzyszącym chorobie powikłaniom.

Organizatorzy kampanii „Razem koordynujmy cukrzycę" są przekonani, że wdrożenie kompleksowej interwencji edukacyjno-zdrowotnej pozwoli na poprawę zdrowia mieszkańców województwa małopolskiego i zapewni długookresową opiekę oraz wsparcie chorych na cukrzycę w regionie.
Spotkania w regionach startują we wrześniu i potrwają do końca listopada 2017 r.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: poseł na Sejm RP Jarosław Szlachetka – członek Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów oraz wojewoda małopolski – Piotr Ćwik. Patronat nad kampanią sprawuje także konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii – prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek. Patronem merytorycznym projektu jest Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, zaś patronem medialnym przedsięwzięcia jest Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Partnerem strategicznym projektu jest firma Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.

pr

Data publikacji: 16.09.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.