Data dodania: 28.09.2017

Otwarcie oddziału leczenia dorosłych w śpiączce w Cęstochowie

W Centrum Opieki i Rehabilitacji "Zdrowie" w Częstochowie 28 września otwarto oddział leczenia dorosłych w śpiączce, finansowany przez NFZ. Jednocześnie zainaugurowana zostanła tam działalność fundacji "Pobudka w zdrowiu", która ma poszukiwać nowych metod leczenia.

Jak przekazała PAP wiceprezes placówki Anna Kryś, jest to jedyne miejsce w woj. śląskim i drugie w Polsce - po klinice w Olsztynie - gdzie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia pacjenci w śpiączce, w stanie minimalnej świadomości oraz zespole zamknięcia, znajdą specjalistyczną opiekę i rehabilitację.

Kontrakt obejmuje 5 łóżek, choć Kryś wyraziła nadzieję, że w przyszłości będzie ich coraz więcej, ponieważ - jak dodała - potrzeby są duże. Jak podano, o przyjęcie mogą ubiegać się nie tylko pacjenci z woj. śląskiego, ale i z całej Polski.

Nabór dokumentów do kwalifikacji pacjentów wciąż trwa; na nieodpłatne leczenie, opiekę i rehabilitację w ramach programu "Leczenie dorosłych chorych ze śpiączką" są jeszcze wolne miejsca.

Wiceprezes podała, że programem tym objęci mogą być wyłącznie pacjenci bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji. W jego ramach pacjent zostanie zakwalifikowany na leczenie, opiekę i neurorehabilitację na okres do 12 miesięcy.

- Przyjmujemy pacjentów z rozpoznaniem stanu śpiączki, po urazach mózgowo-czaszkowych, wypadkach motocyklowych, upadkach z wysokości, po nagłym zatrzymaniu krążenia, w chorobach ośrodkowego układu nerwowego, pacjentów żywionych dojelitowo, pacjentów ze spastycznością, zgodnie z kryteriami kwalifikacji - podała Kryś.

Kryteria, które musi spełnić pacjent, to m.in. pozostanie w stanie śpiączki w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia urazu lub 6 miesięcy od dnia wystąpienia śpiączki nieurazowej, stabilność podstawowych parametrów życiowych, stabilność oddechowa bez wspomagania mechanicznego oraz w dniu przyjęcia ukończenie 18. roku życia.

Pozostałe informacje i szczegółowa lista dokumentów potrzebnych do kwalifikacji znajdują się na stronie: www.zdrowieczestochowa.pl.

Kryś zapewniła, że częstochowska placówka posiada doświadczoną w tym zakresie kadrę oraz odpowiedni, wysokiej klasy sprzęt. Dodała, że do tej pory, na przestrzeni ostatnich lat, wybudziło się tam ze śpiączki pięć osób.

W celu stymulowania kontaktu z pacjentem specjaliści wykorzystują tam różne metody, do których należą m.in. narzędzie komunikacji z pacjentem C-EYE ("cyberoko"), terapia polisensoryczna, która oddziałuje zmysłami za pomocą światła, chromoterapii, muzykoterapii, odgłosów, zapachów, wrażeń dotykowych; czy też badania czynnościowe mózgu - EEG. (PAP)

Agnieszka Kliks-Pudlik
Data publikacji: 28.09.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.