Data dodania: 03.10.2017

Słyszą potrzeby głuchych

Spore zainteresowanie wzbudziła konferencja „Potrzeby i standardy rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu". 29 września do Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila" w Krakowie przybyli nie tylko przedstawiciele środowiska. Patronat honorowy objęła małżonka prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Oddział Małopolski PZG w Krakowie przy wsparciu Oddziału Małopolskiego PFRON. To kolejny przykład współpracy między tymi podmiotami. Reguluje ją umowa podpisana 1 września 2016 r. - Oddział Małopolski PZG stał się naszym pierwszym formalnym partnerem. Ja się z tego bardzo cieszyłam - powiedziała Marta Mordarska, dyrektor OM PFRON, a zarazem jeden z prelegentów.

PZG rehabilituje codziennie ponad 4,7 tys. dzieci z uszkodzonym słuchem. - Rocznie udzielamy ponad 383 tys. usług rehabilitacyjnych i ponad 130 tys. porad specjalistycznych - powiedział Krzysztof Kotyniewicz, prezes Zarządu Głównego PZG, który był jednym z gości wydarzenia. Do Muzeum AK przybyli też m.in. ks. infułat Jerzy Bryła, posłanka Agnieszka Ścigaj, senator Jan Hamerski, zastępca prezydenta Krakowa Andrzej Kulig, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. osób niepełnosprawnych Bogdan Dąsal oraz dyrektor Wydziału Polityki Społecznej MUW w Krakowie Jacek Kowalczyk.

Walka o słuch

Prof. dr hab. n. med. Jacek Składzień przedstawił możliwości poprawy słuchu i rehabilitacji słuchu u dzieci. W swoim wystąpieniu wspomniał m.in. o sukcesie z wiosny br. - Przy współpracy z AGH, naukowcy z tej uczelni przygotowali nam protezkę [projekt „otoimplant" - przyp. red.] przypominającą kielich do wina - powiedział kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii UJ CM w Krakowie. Dodał, że do tej pory została ona wszczepiona z powodzeniem u sześciu dorosłych osób. Rozwiązanie to umożliwia nie tylko rekonstrukcję kosteczek słuchowych w przestrzeniach ucha środkowego. Również skutecznie eliminuje zakażenia bakteryjne, ponieważ wykorzystano bakteriobójczy dodatek w postaci nanocząstek srebra.

Lek. med Ryszard Mikołajewski skupił się na diagnostyce i protezowaniu wad słuchu u dzieci. Zwrócił uwagę, że słuch można badać jeszcze przed narodzeniem dziecka. Część wystąpienia poświęcił Programowi Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków, który powstał dzięki Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Badania są wykonywane na oddziale noworodkowym. - Te dzieci, u których nie wykryto otoemisji, przechodzą kolejne badania zanim ukończą trzeci miesiąc życia. Dzieci z potwierdzonym niedosłuchem otrzymują pomoc przed ukończeniem szóstego miesiąca życia - powiedział otolaryngolog, członek zarządu i sekretarz generalny Polskiego Komitetu Audiofonologii.

Usłyszeć wsparcie

Prof. dr hab. Janina Wyczesany omówiła standardy rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu w Polsce i wybranych krajach europejskich. Logopeda dr Tamara Cierpiałowska przedstawiła wybrane współczesne tendencje w rehabilitacji logopedycznej dzieci z wadą słuchu. Socjolog dr Joanna Bierówka przygotowała wystąpienie pt. „Integracja czy dezintegracja. Młodzi niepełnosprawni a technologie". Bogusława Słońska poruszyła temat systemowego wsparcia osób niesłyszących i niedosłyszących.

Aleksander Czerniewicz zaprezentował projekt „Historia wpada w ucho" realizowany przez Muzeum AK. O wprowadzanych tam udogodnieniach informowaliśmy już na naszych łamach (http://naszesprawy.eu/aktualnosci/13097-historia-wpada-w-ucho.html).

Nasze dumy - tak została nazwana część konferencji z udziałem podopiecznych Specjalistycznej Poradni Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Krakowie. 17-letnia Zuzanna Jędrusik i 9-letnia Zuzanna Piwowarczyk są obustronnie zaimplantowane. Pod opieką placówki znajdują się odpowiednio od szóstego i czwartego miesiąca życia. Obecnie uczęszczają do liceum oraz szkoły podstawowej.

- W czasie przerwy rozmawiałem z wieloma osobami, które podkreślały, że naprawdę potrzebna jest ta konferencja, co nam gospodarzom jest bardzo miło słyszeć. I zachęcały, żeby takie konferencje odbywały się częściej. Myślę, że będziemy je organizować przy różnego rodzaju okazjach, nie tylko podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Głuchych - podsumował Adam Stromidło, prezes OM PZG w Krakowie.

Zobacz galerię...

Tekst i fot. Marcin Gazda
Data publikacji: 03.10.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.