Data dodania: 11.10.2017

Pierwszy przeszczep "serca z pudełka" w Szwecji

Na uniwersytecie Skane w Szwecji przeprowadzono pierwszy przeszczep serca, które po pobraniu od dawcy przechowywano w specjalnym pojemniku, dzięki któremu można dłużej je transportować - poinformowała na swej stronie internetowej firma XVIVO Perfusion.

Serce pobrane od dawcy trzeba przeszczepić najpóźniej w ciągu czterech godzin, ponieważ w dłuższym okresie powstają w nim zmiany uniemożliwiające udaną transplantację. Nowa metoda opracowana przez prof. Stiga Steena z Uniwersytetu w Lund pozwala przechowywać je od 12. do nawet 24. godzin. Wskazują na to próby, jakie wcześniej przeprowadzono na zwierzętach.

"New Scientist" twierdzi, że wkrótce "serce w pudełku" będzie można przechowywać nawet kilka dni, co pozwoli je transportować między poszczególnymi krajami, a nawet kontynentami. Dzięki temu serce pobrane od zmarłego dawcy będzie można lepiej dopasować do oczekującego na zabieg biorcy. Do przeszczepów będzie można również wykorzystać więcej tych narządów.

Magnus Nilsson z XVIVO Perfusion wyjaśnia, że dłuższe przechowywanie serca umożliwia urządzenie utrzymujące dopływ krwi do mięśnia sercowego. Dodatkowo umieszczone jest ono w płynie zawierającym substancje odżywcze. W takich warunkach tkanki narządu mniej są narażone na niedotlenienie i martwicę.

"Nowa metoda teoretycznie pozwala pobrać do przeszczepu serce z każdego miejsca na świecie" - podkreśla prof. Steen.

Co roku wykonuje się na świecie 6,5 tys. przeszczepów serca. Według danych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant", w naszym kraju w 2016 r. wykonano 101 transplantacji serca, w 2015 - 99. (PAP)

Zbigniew Wojtasiński
Data publikacji: 11.10.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.