Data dodania: 15.09.2017

W Świętochłowicach świętują dłużej

Już siódmy rok z rzędu świętowano nie dzień, a Dni Godności Osób Niepełnosprawnych; bowiem co roku impreza się rozrasta i trwała już cztery dni.

We wtorek 5 września, w Środowiskowym Domu Samopomocy władze wręczyły osobom niepełnosprawnym symboliczny klucz do miasta, w ten sposób inaugurując obchody Dni. Zaraz po tym rozpoczęły się pierwsze zmagania sportowe w cymbergaja, ringo i pétanque.

Kolejnego dnia świętochłowiczanie pojechali do rudzkiego Domu Seniora, z którym przyjaźnią się od lat. W tym roku, w ramach Dni Godności, pojechali na Turniej Gier Planszowych a mogli pojechać do Rudy Śląskiej dzięki nowemu samochodowi, o którym pisaliśmy na łamach Naszych Spraw. Jak żartobliwie mówią mieszkańcy "Złotej Jesieni": -- Sam samochód jednak nie wystarcza, potrzebny jest jeszcze nasz silny kierowca. A przyjaciele z Ośrodka św. Elżbieta w Rudzie jak co roku sędziowali sprawiedliwie, podliczali sumiennie, nakarmili nas solidnie, nagrodzili sowicie. A my dumni z trzeciego miejsca indywidualnie i pierwszego grupowo, wpraszamy się za rok. Może urodzi się nowa gra!

Impreza finałowa
Świętowanie trzeba jednak kiedyś zakończyć i klucz do miasta zwrócić. Finałowa impreza odbyła się w piątek, 8 września, tradycyjnie w ogrodzie przy Młodzieżowym Domu Kultury. Jak zawsze była urozmaicona, były radosne powitania, grill i smaczny bigos, słodkości i wzbudzająca wiele emocji spartakiada.

Sześć dyscyplin nieolimpijskich, między innymi rzut do puszek, bilard, okazało się wcale nie tak łatwych. Najlepsi otrzymali dyplomy i nagrody, czekoladki na pocieszenie były jednak dla wszystkich zawodników. W rywalizacji uczestniczyły osoby z Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych, Miejskiego Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień", członkowie świętochłowickiego koła Polskiego Związku Niewidomych, uczniowie SP nr 10, oraz podopieczni rudzkiego Domu Seniora.

Niepełnosprawni udzielają pomocy
W tym roku do programu imprezy finałowej wprowadzono pewną nowość: pokazy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ale w wykonaniu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wókach.
Ktoś z obecnych nagle stracił przytomność, nie oddychał. Znajdujący się obok wózkowicze i chodzący o kulach rzucili się na pomoc. Ocenili stan nieprzytomnej osoby, przystąpili do masażu serca i sztucznego oddychania, jeden z nich wezwał pomoc, profesjonalnie udzialjąc informacji. Za moment na sygnale wjechała karetka.

Cała sytuacja była sfingowana, a pokazy przeprowadzone przez członków Katowickiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu, laureatów III miejsca na tegorocznych Paramistrzostwach Pierwszej Pomocy, miały na celu zwrócić uwagę obecnych samorządowców na to, że osoby z niepełnosprawnością również mogą i powinny umieć udzielać pierwszej pomocy.

Niestrudzona propagatorka tej idei, Irena Chumięcka z Zespołu ds Osób Niepełnosprawnych przy Śląskim Oddziale Okręgowym PCK, inicjatorka pokazu, przyjechała właśnie po to, aby wraz z obecną również dyrektorką Śląskiego PCK, Heleną Kupką, zachęcić do uczestnictwa w warsztatach udzielania pierwszej pomocy przez osoby z niepełnosprawnością. Odbędą się w listopadzie, jak zwykle w szczyrkowskim "Orlim Gnieździe".

Wydarzenie było otwarte dla wszystkich mieszkańców Świętochłowic. Na koniec, przy występie zespołu "Szwarne karlusy", wszyscy biesiadowali przy wspólnym grillu.

Organizatorzy i uczestnicy mogli cieszyć się obecnością naprawdę wielu gości na swojej imprezie, wśród nich znaleźli się: Jan Wroński, dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON, Helena Kupka, dyrektor Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK, przedstawiciel europosła Marka Plury, Rafał Kwapuliński, doradca burmistrza Mikołowa ds. osób z niepełnosparwnością, Henryk Kupka, prezes oddziału rejonowego PCK Chorzów, Ruda Śląska, Świętochłowice, przedstawiciele Katowickiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu, Danuta Piątek, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Ewa Jakubowska, sekretarz miasta, Hanna Przewoźniak, kierownik Urzędu Pracy, Justyna Kramorz, dyrektor Centrum Kultury Śląskiej, Wojciech Przetacznik, dyrektor MDK, Rafał Łataś, przewodniczący Rady Miejskiej, radna Gerda Król.

Zobacz galerię...

Tekst fot. Ilona Raczyńska
Data publikacji: 15.09.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.