Data dodania: 16.10.2017

Urodziny, medale, podziękowania

Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji zorganizowała 11. urodziny Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II z ulicy Hodowlanej w Tarnowie. Był tort, prezenty, życzenia, podziękowania i odznaczenia państwowe.

Gośćmi honorowymi uroczystości był Józef Gawron wicewojewoda małopolski, który w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował odznaczeniami państwowymi zasłużonych pracowników Fundacji REPI za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczone zostały: Elżbieta Kawik, Marta Malec i Iwona Surman. Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczone zostały Urszula Habel, Agnieszka Mróz, Klaudia Padoł.

Gratulacje, podziękowania za dobrą współpracę i ciepłe życzenia składali też Jacek Hudyma wicestarosta tarnowski, Wiesław Izworski dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej UMT, Małgorzata Proszowska dyrektor MOPS, Rafał Balawejder dyrektor Teatru Solskiego.

Uczestnicy warsztatu, z nieznaczną pomocą terapeutów, przygotowali krótkie i zabawne przedstawienie „Lokomotywa", oparte na motywach znanego wiersza. W sztuce, w ciekawy sposób przedstawili swą placówkę, samych siebie i pracowników. Uczestniczka Alicja Barzyk podziękowała piosenką „Dziękuję", której tekst powstał na tę okazję. Wzruszenia nie umiał ukryć nikt. Także rodzice podopiecznych w ciepłych słowach składali podziękowania za pracę na rzecz ich dzieci, dodając, że praca w warsztacie przekłada się na funkcjonowanie uczestników w domu, a dzięki temu rodziny mogą sprawniej funkcjonować.

Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II prowadzi organizacja pożytku publicznego Fundacja REPI. Instytucja ma za zadanie aktywizować społecznie i zawodowo 45 osób niepełnosprawnych z Tarnowa i powiatu tarnowskiego oraz brzeskiego. Warsztat od początku istnienia wprowadza innowacyjne metody pracy, dzięki którym jego podopieczni co raz bardziej stają się pełno(s)prawnymi uczestnikami życia społecznego.

Zobacz galerię...

Tekst i fot. REPI

Data publikacji: 16.10.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.