Data dodania: 23.10.2017

Apel organizacji pacjenckich

Koalicja czterech organizacji wspierających pacjentów z chorobami nowotworowymi zwróciła się z apelem do decydentów, aby z zapowiedzianych przez rząd dodatkowych środków budżetowych na ochronę zdrowia sfinansować nowoczesne i skuteczne leczenie pacjentów z rakiem płuca.

Rak płuca, to najczęściej występujący nowotwór, który co roku zabija ponad 20 tys. Polaków. To największy nierozwiązany onkologiczny problem zdrowia publicznego w naszym kraju. Tymczasem środki, które państwo przeznacza na leczenie raka płuca w ramach programów lekowych sięgają tylko 3,7 proc. wydatków na wszystkie programy lekowe w onkologii. Jest to dramatyczna dysproporcja pomiędzy ogromną skalą problemu a skrajnie i nieproporcjonalnie niskim finansowaniem leczenia chorych zmagających się z tym nowotworem.

Na rynku dostępnych jest kilka nowoczesnych i wysoce skutecznych terapii, które mogą wydłużyć i znacznie poprawić komfort życia chorych. W zależności od profilu pacjenta eksperci rekomendują zastosowanie chemioterapii w połączeniu z inhibitorami angiogenezy, leków ukierunkowanych molekularnie lub terapii immunokompetentnych. Tylko zrównoważony dostęp do powyższych rozwiązań byłby w stanie zahamować alarmujące statystyki dotyczące raka płuca w naszym kraju. Niestety żadna z tych terapii dotychczas nie jest refundowana.

Pełna treść apelu znajduje się w załączeniu pobierz

pr

Data publikacji: 23.10.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.