Data dodania: 25.10.2017

Na Śląsku: nieodpłatne leczenie stomatologiczne w znieczuleniu dla niepełnosprawnych

Jak już wcześniej informowaliśmy PFRON Oddział Śląski podpisał 19 października porozumienie o współpracy ze Śląskim Oddziałem NFZ.

Jego pierwszym efektem jest możliwość leczenia stomatologicznego dla osób z niepełnosprawnością udzielanego w znieczuleniu ogólnym. Jest ono realizowane przez cztery podmioty lecznicze na terenie województwa śląskiego w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego : Są to:
1. Prywatne Pogotowie Dentystyczne DENTAL-SERVICE sp. z o.o., Katowice, ul. Krasińskiego 25 a,
2. Prywatna Przychodnia Lekarsko-Stomatologiczna JAWI-MED-MACURA sp. j., Ruda Śląska, ul. Pokoju 8a,
3. NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej, Świętochłowice, ul. Katowicka 11,
4. Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczną "Rudziński i partnerzy" lekarze stomatolodzy – sp. partnerska, Częstochowa, ul. Andersena 1.

Śląski OW NFZ informuje, że ww. ośrodki mają zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. W związku z powyższym pacjent nie ponosi kosztów świadczeń opieki stomatologicznej, które przysługiwałyby pacjentowi w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
pr
Data publikacji: 25.10.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.