Data dodania: 04.11.2017

Specjaliści będą szkolić z komunikacji z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne

Specjaliści ze Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Babińskiego w Krakowie przeszkolą ponad 2,5 tys. pracowników innych placówek ochrony zdrowia, jak należy kontaktować się z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne i ich rodzinami.

Projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 będzie realizowany w przyszłym roku. Z bezpłatnych szkoleń będą mogli skorzystać lekarze, pielęgniarki i pielęgniarze, pracownicy rejestracji oraz farmaceuci z Małopolski i Podkarpacia.

- To jest nasz autorski program. Pracownicy rejestracji, farmaceuci, pielęgniarki często mają niepełny – poza stereotypem – obraz osoby cierpiącej na zaburzenia psychiczne. Tymczasem takie osoby potrzebują przede wszystkim zrozumienia i tego, by na ich dziwne zachowania reagować w odpowiedni sposób, bo inaczej się spłoszą albo będą agresywne i więcej nie przyjdą do placówki medycznej - powiedział PAP rzecznik prasowy Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie Maciej Bóbr.

- Zależy nam na tym, by takie osoby spotkały się z miłym przyjęciem u lekarza, czy w aptece, żeby nie wstydziły się przyznać, że potrzebują pomocy. Ten pierwszy kontakt ma być bardziej otwarty i przyjazny dla cierpiących na zaburzenia psychiczne, ale chodzi też o to, żeby oni czuli, że ten, kto jest po drugiej stronie lady, rejestracji czy biurka jest życzliwy i chce pomóc – dodał Bóbr.

Szkolenia odbywać się będą w Krakowie, Nowym Sączu, Tarnowie, Miechowie, Nowym Targu i w Oświęcimiu oraz w Rzeszowie, Tarnobrzegu, Krośnie, Sanoku, Przemyślu i Dębicy. Zaplanowano przeprowadzenie 180 jedno lub dwudniowych warsztatów dla niewielkich, maksymalnie 14-osobowych grup.

Z badań przeprowadzonych w 2000 r. w dziewięciu krajach europejskich wynika, że blisko połowa osób przynajmniej raz w ciągu całego życia doznaje objawów zaburzeń psychicznych o różnym nasileniu i czasie trwania. Badania polskie wskazywały na występowanie w ciągu życia zaburzeń psychicznych u ok. 25 proc. populacji.

Osoby, które zmagają się z chorobą psychiczną, doświadczają kryzysów psychicznych lub cierpiące na inne zaburzenia napotykają w codziennym funkcjonowaniu na trudności wynikające m.in. z problemów w komunikowaniu się z otoczeniem, w tym także z personelem medycznym.

Działający od 100 lat Szpital im. J. Babińskiego w Krakowie-Kobierzynie zajmuje się leczeniem osób ze schorzeniami psychicznymi. Świadczy opiekę psychiatryczną w czterech formach: stacjonarnej, dziennej, ambulatoryjnej i środowiskowej.

- Elementem kluczowym dla osoby w kryzysie psychicznym jest zrozumienie jej problemów. Jest to szczególnie ważne w placówkach ochrony zdrowia zwłaszcza tych pierwszego kontaktu, dlatego nasze szkolenia adresowane są w pierwszym rzędzie do profesjonalistów oraz niemedycznych pracowników podstawowej opieki zdrowotnej i farmaceutów, bo to do nich osoby przeżywające kryzys zwracają się po pomoc w pierwszej kolejności. Od ich reakcji, umiejętności i wiedzy często zależy szybkie i skuteczne podjęcie leczenia – mówił Bóbr.

Jak podkreślił warsztaty będą miały bardzo praktyczny charakter. Przykłady zachowań osób z zaburzeniami psychicznymi prezentować będą aktorzy, a eksperci – pracownicy Szpitala im. Babińskiego wskazywać będą nie tylko na najbardziej adekwatne reakcje, ale także będą uczyć budowania relacji, co umożliwi osobie cierpiącej na zaburzenia lub chorej podjęcie skutecznego leczenia. Uczestnicy warsztatów będą uczyć się m.in. odczytywania mowy ciała, umiejętnego słuchania i zadawania pytań oraz tego, jak reagować w zetknięciu z osobami agresywnymi.

Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne na stronie internetowej www.kontaktwleczeniu.pl. Pierwsze szkolenia zaplanowano w styczniu.(PAP)

Małgorzata Wsoion-Czoba
Data publikacji: 04.11.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.