Data dodania: 06.11.2017

Kolejki do diagnostyki obrazowej maleją, ale kod pocztowy wciąż segreguje chorych

Niektórzy pacjenci czekają krócej na badania tomografem komputerowym i rezonansem magnetycznym, ale obywatelom nie zapewnia się równego dostępu do diagnostyki – wynika z badania Fundacji Onkologicznej Alivia. Chociaż na rozładowanie kolejek przeznaczono znaczne środki, zdrowie chorych wciąż może zależeć od miejsca zamieszania.

We wrześniu Prezes Narodowego Funduszu wydał zarządzenie, dzięki któremu 764 mln zł zostało przeznaczonych na finansowanie świadczeń, do których są największe kolejki. W tej grupie znajdowała się diagnostyka obrazowa (np. badanie rezonansem magnetycznym lub tomografem komputerowym). Fundacja Onkologiczna Alivia, prowadząca portal Kolejkoskop.pl zbadała czy dodatkowe środki mają wpływ na skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na badanie. Dane aktualne na dzień 3 listopada br. zostały odniesione do zestawienia sprzed miesiąca.

Zestawienie pokazuje, że średni czas oczekiwania na badanie rezonansem magnetycznym w trybie zwykłym skrócił się o 20 dni do poziomu ok. 200 dni. Podobne zjawisko obejmuje skierowania w trybie pilnym (redukcja o 14 dni do ok. 108 dni). Skrócenie kolejek dotyczy również tomografii komputerowej. Pacjenci ze skierowaniami w trybie zwykłym muszą czekać 70 dni, czyli 22 dni krócej niż miesiąc wcześniej. O 13 dni, do poziomu 33 dni, skrócił się czas oczekiwania na badanie tomografem w trybie CITO.

Tym, co zwraca uwagę, jest wyjątkowo nierównomierna dynamika zmian w poszczególnych województwach. Są regiony, w których odniesiono sukces, skracając kolejki o ponad połowę, jak w województwach kujawsko-pomorskim i opolskim. Na drugim biegunie znajdują się województwa łódzkie i lubelskie, gdzie kolejki nieznacznie wydłużyły się.

- System ochrony zdrowia jest finansowany przez podatników. Muszą wiedzieć, że chociaż składka zdrowotna wszędzie jest taka sama, dostępność diagnostyki obrazowej może być bardzo różna – mówi Bartosz Poliński, prezes Fundacji Alivia i dodaje: – Długi czas oczekiwania na diagnostykę może mieć wpływ na rozpoznanie wielu chorób, w tym nowotworowych, dlatego sytuację uznajemy za wyjątkowo poważną.

Długie kolejki do diagnostyki obrazowej to istotny problem dla wielu chorych. Dobrze wykonane i opisane nadanie pozwala nie tylko rozpoznać chorobę, lecz również ocenić skuteczność leczenia. Pomimo tego od wielu lat, według opracowań NFZ, czas oczekiwania na badanie w ramach publicznego systemu wydłuża się ze szkodą dla zdrowia Polaków. Fundacja Alivia zapowiada kontynuację analizy długości kolejek w najbliższych miesiącach.

Fundacja Onkologiczna Alivia nie powstałaby, gdyby nie osobiste doświadczenia Agaty Polińskiej (obecnej wiceprezes fundacji), u której w roku 2007, w wieku 28 lat, zdiagnozowany został lokalnie zaawansowany, inwazyjny rak piersi. Ze względu na złe rokowania konieczne było wdrożenie agresywnego leczenia bazującego na najnowo-cześniejszych osiągnięciach wiedzy medycznej. Problem z uzyskaniem takiego lecze-nia w Polsce był źródłem ogromnych frustracji oraz niewyobrażalnego stresu. Finalnie, wielkim nakładem własnej pracy i prywatnych środków finansowych terapia została przeprowadzona zgodnie ze światowymi standardami i z sukcesem. Obecnie fundacja udziela pomocy finansowej ponad 250 chorym na nowotwory złośliwe.
Dla części z nich, w ramach programu „Skarbonka", Fundacja Alivia pozyskuje środki na niedostępne w ramach publicznej służby zdrowia terapie.

Projekt Kolejkoskop.pl jest odpowiedzią na występujący w Polsce problem ograniczo-nego dostępu (kolejki) do wysokokosztowych badań obrazowych (rezonans magne-tyczny, tomografia komputerowa, PET-CT) w ramach publicznej opieki zdrowotnej. Projekt Kolejkoskop ma na celu:
• dostarczenie pacjentom praktycznego narzędzia umożliwiającego wyszukanie ośrodka diagnostycznego, w którym aktualnie kolejka jest najkrótsza,
• aktywizowanie społeczeństwa w obszarze monitorowania długości kolejek do badań obrazowych w ramach publicznej opieki zdrowotnej.
Portal internetowy KOLEJKOSKOP.PL umożliwia:
• zbieranie zgłoszeń pacjentów dotyczących czasów oczekiwania na badania ob-razowe,
• sprawdzenie przez pacjentów aktualnych okresów oczekiwania na badania w poszczególnych ośrodkach diagnostycznych w Polsce,
• śledzenie zmian długości kolejek w czasie,
• promowanie aktywności obywatelskiej jako czynnika zmiany, kształtującego politykę zdrowotną,
• zbieranie danych podnoszących jakość rzecznictwa.
pr

Data publikacji: 06.11.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.