Data dodania: 22.11.2017

UWAGA DODATKOWA REKRUTACJA na TWÓRCZE WARSZTATY ARTETERAPII

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ pragnie zaprosić grupę łącznie 84 osób z całej Polski do uczestnictwa w projekcie ARTETARAPIA DROGĄ DO TWÓRCZEJ INTEGRACJI 2017.

Organizatorom zależy na: wolontariuszach, terapeutach oraz opiekunach zaangażowanych w pracę z osobami z niepełnosprawnością, dla których zorganizowanych zostanie 5 trzydniowych szkoleń arteterapeutycznych. Uczestnicy zdobędą wiedzę praktyczną i umiejętności pracy z osobami z niepełnosprawnością (ze szczególnym uwzględnieniem procesu ich społecznej integracji).
Warsztaty prowadzone będą przez Liderów Arteterapii w Polsce!

Wśród tematów warsztatów znajdują się:
1) CHOREOTERAPIA – 15-17 grudnia 2017 (1 warsztat podstawowy)
(ruch/taniec w terapii)
2) PLASTYKOTERAPIA – 1-3 grudnia (1 warsztat podstawowy)
oraz 3-5 grudnia (1 warsztat II stopień)
(twórczość plastyczna/wykorzystywanie niekonwencjonalnych materiałów w terapii)
3) DRAMA STOSOWANA – 6-8 grudnia (1 warsztat podstawowy)
oraz 8-10 grudnia (1 warsztat II stopień)
(terapeutyczne improwizacje)

Rekrutacja dodatkowa na warsztaty rozpoczęła się 14.11.2017
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
Pierwszy krok: wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO dostępnego stronie Fundacji PODAJ DALEJ www.podajdalej.org.pl, z wybraniem rodzaju warsztatu i terminu.
Drugi krok: kandydaci, którzy dostaną maila z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia – przesłanie wypełnionego zgłoszenia wraz z REKOMENDACJĄ (z Organizacji, w której działasz) na maila fundacja@podajdalej.org.pl lub za pomocą poczty na adres :
Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ
62-510 Konin, ul. Południowa 2A
z dopiskiem „ARTETERAPIA DROGĄ DO TWÓRCZEJ INTEGRACJI 2017"

Opłata za trzydniowy warsztat (nocleg, wyżywienie, materiały dydaktyczne oraz twórcze warsztaty) to jedynie 120 zł. (szczegóły dotyczące płatności otrzymają osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach).
Organizatorzy zwracają koszty dojazdu do wysokości 100 zł.
Osoby, które zostaną zakwalifikowane na poszczególne warsztaty zostaną poinformowane mailowo lub telefonicznie. Wtedy również przekazany zostanie szczegółowy harmonogram uczestnictwa i wszystkie niezbędne informacje.

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ serdecznie zaprasza!
ARTETERAPIA DROGĄ DO TWÓRCZEJ INTEGRACJI 2017
Iwona Grześkowiak –tel. 63 211 22 19 lub cw@podajdalej.org.pl
pr

Data publikacji: 22.11.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.