Data dodania: 23.11.2017

Profilaktyka - Innowacje - Życie. Onkologia 2018

Profilaktyka zdrowotna oraz nowe metody leczenia nowotworów zwiększają szanse na dłuższe i godne życie chorych, których populacja wciąż rośnie. Co roku u ponad 3 milionów osób w Europie diagnozuje się raka, a ponad milion umiera z powodu tej choroby.

Dzięki innowacyjności w onkologii dysponujemy coraz skuteczniejszymi możliwościami walki z rakiem. Nadal jednak wielu pacjentów onkologicznych nie ma wystarczającego dostępu do nowoczesnych terapii ratujących życie.

Europejska Koalicja Pacjentów Onkologicznych (ECPC) w białej księdze "Wartość innowacji w onkologii" ("The Value of Innovation in Oncology"), zaprezentowanym po raz pierwszy w Parlamencie Europejskim w Brukseli, 25 kwietnia 2017 r., przedstawiła zalecenia dotyczące zrównoważonego i sprawiedliwego dostępu do innowacyjnych metod leczenia raka i opieki onkologicznej. Autorzy raportu podkreślają, że wraz ze wzrostem zachorowań oraz rosnącą i starzejącą się populacją, pilnie potrzebne są działania, aby rozwiązać ten poważny, globalny problem zdrowotny i społeczny.

- Apelujemy, aby wszystkie państwa członkowskie wdrożyły zalecenia CanCon do krajowych planów walki z rakiem i uznały zwalczanie raka jako priorytet programu zdrowia publicznego na poziomie krajowym i europejskim - powiedział na spotkaniu prof. Francesco De Lorenzo, prezes ECPC, przedstawiając główne tezy raportu.

- Zrównoważony rozwój i dostęp do innowacji w onkologii jest wspólną wartością, o którą zabiegają polscy pacjenci - skomentował Szymon Chrostowski, przedstawiciel ECPC w Polsce, inicjator wielu projektów pacjenckich w obszarze onkologii, członek Krajowej Rady ds. Onkologii, przedstawiając rekomendacje ECPC.

W opracowaniu zostały zaproponowane rozwiązania, umożliwiające zwiększenie dostępu do skutecznej opieki onkologicznej poprzez wspólną pracę państw członkowskich na poziomie krajowym i europejskim, w zakresie:
- reformy opieki zdrowotnej, która poprawiłyby dostęp do innowacyjnych ścieżek opieki onkologicznej, technologii i metod leczenia;
- konieczności zwiększenia nacisku na wprowadzanie ukierunkowanej na pacjenta i spersonalizowanej terapii onkologicznej, w oparciu o globalne dowody naukowe, badania kliniczne i najlepsze praktyki;
- poprawy dostępu do innowacyjnego leczenia.

Zarówno eksperci ECPC jak i przedstawiciele Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych (PKPO) obecni na konferencji, która odbyła się 21 listopada pod hasłem "Profilaktyka - Innowacje - Życie" podkreślali, że dostęp do innowacyjnych metod leczenia nowotworów i opieki nad pacjentem powinien być wspólną troską decydentów, środowisk badawczych, akademickich oraz organizacji pacjentów.
- "Wczesne Wykrycie To Życie" - tego nauczyły mnie liderki amerykańskich organizacji działających na rzecz profilaktyki nowotworów - mówiła Krystyna Wechmann, organizator kampanii, prezes PKPO, podkreślając, że sami pacjenci powinni uczestniczyć aktywnie w procesie regulacyjnym wdrażania nowych metod leczenia onkologicznego.

W dyskusji udział wzięli: prof. nadzw. dr hab. n. med. Tadeusz Jan Pieńkowski - onkolog kliniczny z Radomskiego Centrum Onkologii; Jerzy Gryglewicz - ekspert w obszarze zdrowia, Uczelnia Łazarskiego; Szymon Chrostowski - przedstawiciel ECPC; Krystyna Wechmann - prezes PKPO; Beata Ambroziewicz - wiceprezes PKPO; liderzy organizacji pacjentów onkologicznych oraz ambasadorzy kampanii "Wczesne wykrycie to życie".

Na spotkaniu podjęto temat roli profilaktyki pierwotnej i wtórnej oraz innowacyjnych metod terapii, skoncentrowanych na kluczowych aspektach poprawy opieki nad pacjentem onkologicznym w kraju. Omówiono również możliwość implementacji rozwiązań przedstawionych przez ECPC w raporcie pt.: "Wartość innowacji w onkologii".

Spotkanie połączone było z wernisażem inaugurującym kampanię edukacyjną PKPO promującą badania profilaktyczne "Wczesne Wykrycie to Życie". W projekcie tym uczestniczą pacjenci onkologiczni, aktywnie angażujący się w poprawę jakości opieki onkologicznej w Polsce jak i ambasadorzy kampanii - znane publicznie i lubiane osoby: aktorzy Hanna Śleszyńska, Orina Krajewska, Olga Kalicka, Olga Szomańska, Maria Pawłowska, Wiktoria Gąsiewska, Mieczysław Hryniewicz, Nikodem Rozbicki; dziennikarka Marta Manowska, sportowiec Andrzej Supron oraz wokaliści: piosenkarka gospel Ewa Uryga, raper Vienio, wokalista beatrocker Bartas Szymoniak. Autorem zdjęć do kalendarza jest Michał Gromada.

Celem kampanii "Wczesne Wykrycie To Życie" jest uświadomienie Polakom ważności badań profilaktycznych w kierunku chorób nowotworowych i wyrobienie nawyku ich regularnego wykonywania. Z okazji inauguracji kampanii został wydany kalendarz, który przypomina przez cały rok o konieczności badania się. Każda z par, pacjent i ambasador co miesiąc zachęca do wykonywania badań, które ratują życie. Misją twórców i organizatorów kampanii jest pokazanie, że są sposoby wczesnego wykrywania raka, którego można skutecznie leczyć.

Uczestnicy spotkania podkreślali jednocześnie, że tylko poprawa dostępności do innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie opieki zdrowotnej nad pacjentem onkologicznym połączona z działaniami edukacyjnymi prowadzonymi na szeroką społeczną skalę da efekt w postaci wczesnego wykrywania raka, umożliwi wcześniejsze rozpoczęcie leczenia i przełoży się na dłuższe przeżycie oraz lepszą jakość życia w chorobie nowotworowej
Info: Centrum Prasowe PAP, oprac. sza
Data publikacji: 22.11.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.