Data dodania: 06.12.2017

„Pomyśl o mózgu" - projekt szpitala Jana Pawła II w Krakowie

Ok. 6,6 tys. pacjentów, którzy doznali udaru lub są w grupie jego ryzyka, otrzyma pomoc w ramach projektu „Pomyśl o mózgu", realizowanego przez szpital Jana Pawła II w Krakowie. Program obejmie zasięgiem województwo małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie.

Projekt skierowany jest do pacjentów w wieku 40 do 65 lat. U osób po 40. roku życia udar jest główną przyczyną niepełnosprawności. Jest też jedną z najczęstszych przyczyn otępienia, padaczki i depresji u osób w podeszłym wieku - powiedział na konferencji prasowej 5 grudnia br. kierownik Oddziału Neurologicznego szpitala Jana Pawła II Michał Michalski.

Poinformował też, że rocznie w Polsce 70 tys. pacjentów - czyli jedna osoba co 8 minut doświadcza udaru.

Projekt będzie realizowany od końca 2017 do końca 2020 r. W jego ramach krakowski szpital chce nawiązać współpracę z 66 placówkami POZ z województw: małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. W tych placówkach szpital przeszkoli 132 pracowników, zaś w samym Krakowie w projekt zaangażowanych będzie sześciu lekarzy neurologów. W placówkach współpracujących pacjenci uzyskają podstawową pomoc lekarską, wykonają badania w kierunku diagnostyki udaru. Sprawdzą też, czy są w grupie ryzyka. Jeżeli badania wykażą, że życiu pacjenta zagraża udar, to będą kierowani przez lekarzy pierwszego kontaktu na specjalistyczne badania do Krakowa. O kwalifikacji do projektu decyduje lekarz rodzinny, ale i sam pacjent może zgłosić chęć udziału w programie.

Szpital Jana Pawła II zakłada, że spośród planowanych 6,6 tys. nowych pacjentów, w placówce krakowskiej przyjętych zostanie ok. 350 osób w trybie pilnym. Pozostali pacjenci w Krakowie zostaną przyjęci w trybie zwykłym lub w placówkach w innych miastach.

Rocznie - mówił Michalski - szpital Jana Pawła II bada ok. 300 pacjentów z chorobami naczyń mózgowych.

Krakowska placówka w konkursie ministerstwa zdrowia wygrała z 12 innymi szpitalami.

Projekt ten pozwoli nam wcześniej wykryć symptomy, mogące prowadzić do udaru i zapobiegać chorobie. Czeka nas ogromna praca - powiedziała dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II Anna Prokop-Staszecka.

Zaznaczyła też, że wtorkowa konferencja prasowa ma na celu rozpowszechnienie informacji o projekcie i możliwości udziału w nim (szpital już wysyła zaproszenia do placówek służby zdrowia), by - jak mówiła - później "nie było, że mieszkańcy nic nie wiedzieli".

Jak zwróciła uwagę dyrektor,"ta kampania jest po to, aby zdążyć przed udare". Żyjemy szybko, nie dbamy o siebie. Szpital Jana Pawła II jest jednostką z dużym potencjałem, jeśli chodzi o badanie naczyń mózgowych - powiedziała.

W ramach projektu, na który - wygrywając ministerialny konkurs - szpital Jana Pawła II otrzymał prawie 2,5 mln zł, zaplanowano także szkolenia dla personelu medycznego, stworzenie strony internetowej dla lekarzy i pielęgniarek, dystrybucję ulotek dla pacjentów, monitoring sytuacji osób, które doznały udaru.

Honorowy patronat nad projektem „Pomyśl o mózgu" objął krakowski aktor, Krzysztof Globisz, który sam doświadczył udaru. (PAP)

autor: Beata Kołodziej

bko/ malk/
Data publikacji: 06.12.2017


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.