Data dodania: 23.11.2017

Powrót do „polskiej szkoły rehabilitacji"?

Głównym tematem konferencji pt. „Polska Szkoła Kompleksowej Rehabilitacji. Analiza prawno-porównawcza instytucjonalnych rozwiązań", która odbyła się 20 listopada w Sejmie był powrót do „polskiej szkoły rehabilitacji", która łączyła rehabilitację medyczną, społeczną i zawodową. Niestety w latach 90. rozpoczął się proces rozpadu tego systemu.

Obecnie, głównie w związku ze zmianami na rynku pracy i sytuacją demograficzną istnieje konieczność powrotu do łączenia rehabilitacji medycznej, zawodowej i społecznej. Taką potrzebę widzą instytucje państwowe, których działalność skierowana jest m.in. na wsparcie osób z niepełnosprawnością. Prof. Gertruda Uścińska z Zakładu Usług Społecznych zwraca uwagę, że obecnie patrzy się na osobę z niepełnosprawnością często tylko w kontekście świadczeń. Według niej kompleksową rehabilitację należy rozpocząć już na etapie korzystania z zasiłku chorobowego. Uważa także, że należy stworzyć wzorem innych państw program kompleksowej rehabilitacji.

Również Dorota Habich, pełniąca funkcję prezesa PFRON, popiera takie rozwiązanie. Jak mówi osoby niepełnosprawne dostrzegają ogromne rozproszenie instytucjonalne dotyczące wspierania ich funkcjonowania, a także spóźniony dostęp do rehabilitacji medycznej. PFRON wraz z ZUS wyraził deklarację stworzenia ośrodków kompleksowej rehabilitacji. Mają powstać cztery takie wzorcowe ośrodki w różnych regionach Polski. Osoby skierowane przez lekarza rehabilitacji będą korzystały z indywidualnego programu rehabilitacji medycznej, społecznej i – już na bardzo wczesnym etapie – również zawodowej. Będzie można określić czy pacjent może wykonywać dotychczasowy zawód, czy wymagane jest przekwalifikowanie się i zdobycie nowych kompetencji.

Stworzenie ośrodków kompleksowej rehabilitacji jest wynikiem opracowanej przez rządz Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wicepremiera Mateusza Morawieckiego, która zakłada, że sprawnie działający system rehabilitacji obniży koszty opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego, a także przywróci do aktywności zawodowej rzeszę ludzi.
kat
Data publikacji: 23.11.2017 r.

 


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.