Data dodania: 26.11.2017

41. Konferencja Naukowa we Wrocławiu

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki we Wrocławiu (TWK-Wrocław) przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Oddziału Okręgowego we Wrocławiu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowały XLI Konferencję Naukową na temat „Wady postawy – problemy medyczne, rehabilitacyjne i społeczne".

Odbyła się ona w ramach obchodów Ogólnokrajowego Dnia Rehabilitacji Dziecka, w piątek 17 listopada w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Konferencji towarzyszyły wystawy wydawnictw rehabilitacyjnych i prac plastycznych oraz występy artystyczne osób z niepełnosprawnością:
- wystawa wydawnictw TWK-Wrocław nt. osób z niepełnosprawnością
- wystawa prac plastycznych członków Dolnośląskiego Stowarzyszenia Aktywnej Rehabilitacji„ART"- koordynacja Anna Jędryczka-Hamera
- wystawa prac uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia św. Celestyna w Mikoszowie.
Uczestnikami konferencji byli pracownicy nauki, lekarze, rehabilitanci, nauczyciele, studenci, rodzice dzieci niepełnosprawnych, przedstawiciele instytucji, organizacji pozarządowych i inni zainteresowani. W konferencji uczestniczyło około 60 osób. Otrzymali oni certyfikaty udziału w konferencji i materiały szkoleniowe.

pr

Data publikacji: 26.11.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.