Data dodania: 14.12.2017

Najlepszym szpitalem w Polsce Centrum Onkologii w Bydgoszczy

Centrum Onkologii w Bydgoszczy po raz kolejny okazało się najlepszym szpitalem w Polsce w najnowszym, 14. Rankingu Szpitali 2017, będącym częścią realizowanego od 3 lat ogólnopolskiego programu Bezpieczny Szpital Przyszłości.

Zwycięzcy Rankingu Szpitali 2017 zostaną przedstawieni 14 grudnia br. w Warszawie podczas uroczystej gali, na której spotkają się przedstawiciele 120 najlepszych szpitali publicznych i prywatnych.

Kolejne dwa miejsca w rankingu 100 najlepszych placówek medycznych w kraju zajęły: Szpital Specjalistyczny PRO-FAMILIA w Rzeszowie oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku - poinformował PAP Dariusz Szafrański z firmy doradczej IDEA Trade, głównego organizatora rankingu.

Wśród szpitali zabiegowych monospecjalistycznych (bez onkologicznych) pierwsze miejsce zajął Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Najlepszą niezabiegową placówką okazał się natomiast Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie.

W pierwszej dziesiątce głównego rankingu (obejmującego 100 szpitali) znalazły się jeszcze: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Zamościu, Szpital „Miedziowego Centrum Zdrowia" w Lubinie, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lecznica Dzieci i Dorosłych Szpital w Chorzowie oraz Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie.

Marcin Malinowski z IDEA Trade powiedział PAP, że w zestawieniu "złotej setki" polskich szpitali w 2017 r. najbardziej awansował Dolnośląski Szpital Specjalistyczny - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu. Wspiął się on aż o 53 pozycje, z 71. na miejsce 18.

Za stronę merytoryczną rankingu odpowiada Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, a patronat nad nim objął minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Pełne wyniki rankingu, który obejmuje również zestawieni szpitali w poszczególnych województwach, znajduje się na stronie www.rankingszpitali.com.pl.

Wicedyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Michał Bedlicki wyjaśnia, że ranking powstał na podstawie opracowanej przez Centrum i wysyłanej do szpitali ankiety. Zawiera ona niemal 300 pytań dotyczących infrastruktury szpitalnej, jakości opieki, komfortu pobytu pacjenta w szpitalu, zakażeń, uzyskanych certyfikatów i sytuacji finansowej placówki.

Ranking ukazuje się w bardzo ważnym momencie dla polskiego szpitalnictwa. Powstanie sieci szpitali spowodowało wiele zmian w organizacji szpitali i rewolucję w podejściu do finansów w poszczególnych jednostkach – podkreśla Marcin Malinowski.

Dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy prof. Janusz Kowalewski zwraca uwagę, że pacjenci coraz częściej poszukują szpitala wysokiej jakości. Względy bliskości terytorialnej nie odgrywają już dominującej roli. Większa liczba pacjentów powinna przełożyć się na lepszą kondycję finansową szpitala, szczególnie w aspekcie braku limitowania świadczeń przy realizacji pakietu onkologicznego – uważa.

Bydgoskie Centrum uzyskało ostatnio międzynarodowy certyfikat leczenia raka piersi (zgodnie z programem akredytacji dla Ośrodków Senologicznych "Breast Cancer Unit"). Program ten zakłada objęcie pacjentek kompleksową opieką w zakresie profilaktyki, diagnostyki i skojarzonego leczenia raka piersi.

W przyszłości zamierzamy utworzyć inne podobne ośrodki narządowe. np. leczenia raka płuca, raka prostaty i raka jelita grubego, które w sposób równie kompleksowy obejmą opieką pacjentów onkologicznych – dodaje prof. Kowalewski.

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego PRO-FAMILIA w Rzeszowie Radosław Skiba podkreśla, że nikt w Polsce nie policzył, jakie są koszty zakażeń wewnątrzszpitalnych. Osobiście szacuję, że w grę może wchodzić wiele miliardów złotych rocznie. Długofalowe inwestycje w jakość, np. czystość, sterylność i ergonomię pracy, z pewnością byłyby bardzo opłacalne dla systemu ochrony zdrowia - dodaje. (PAP)

Autor: Zbigniew Wojtasiński
edytor: Anna Ślązak
Data publikacji: 14.12.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.