Data dodania: 21.12.2017

Spółki gazowe wspierają dzieci z zespołem Downa

Będzie można dokończyć remont budynku z centrum rehabilitacji dla dzieci z zespołem Downa w Opolu. To dzięki darczyńcom, wśród których jest Polska Spółka Gazownictwa, z grupy PGNiG.

Wśród darczyńców jest też Polska Grupa Energetyczna.

Wsparcie było konieczne, aby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21 zebrało wymagany wkład własny, by otrzymać z funduszy unijnych ponad 2 miliony złotych - na remont obiektu i wyposażenia pomieszczeń centrum rehabilitacji. Dzięki uzyskanemu wsparciu Stowarzyszenie będzie mogło teraz dokończyć prace remontowe i wyposażyć pomieszczenia w budynku, w którym znajdzie się centrum rehabilitacji i pomocy dla dzieci z Zespołem Downa.

Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, który uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez opolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21 podziękował PGNiG i PSG za zaangażowanie w pomoc najsłabszym i za to, że nie zapominają o działalności charytatywnej.

Z kolei Rafał Adamiszyn, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Opolu podkreślił, że to już kolejny raz, gdy firma wspiera stowarzyszenie TRISO. - Na początku roku dofinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny dla dzieci, którymi opiekuje się Stowarzyszenie. Może ono liczyć na nasze wsparcie również w przyszłości - deklarował.

Przewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21 Joanna Łaba powiedziała, że dzięki wsparciu plany i marzenia stają się bardziej realne.
- Obecnie wynajmujemy dwa pomieszczenia, co nie spełnia naszych potrzeb i nie pozwala rozwinąć działalności. Dwie sale do terapii to zdecydowanie za mało. Dzięki otrzymanej pomocy powstanie ośrodek tętniący życiem, w którym opiekę i wsparcie znajdą osoby z Trisomią 21 od wczesnego dzieciństwa do późnej starości - powiedziała. (PAP)

drag/ je/

Data publikacji: 21.12.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.