Data dodania: 22.12.2017

Fundacja PGZ przekazała 200 tys. zł na pomoc weteranom

Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej przekazała 22 grudnia darowiznę w wysokości 200 tys. zł na rzecz Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju. Darowizna ma być przeznaczona na sfinansowanie rehabilitacji podopiecznych Stowarzyszenia.

- Narażający się w imię naszego bezpieczeństwa żołnierze, a także i ich bliscy zasługują na powszechną wdzięczność i szacunek - oceniła prezes Fundacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej Eliza Dzwonkiewicz, podczas uroczystości przekazania darowizny, która odbyła się w siedzibie PGZ w Warszawie. Zwracała też uwagę na duże poświęcenie i odwagę żołnierzy decydujących się na udział w misjach zagranicznych.

Dzwonkiewicz przyznała, że 200 tys. zł może nie wystarczyć na pokrycie wszystkich potrzeb Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju. Wyraziła nadzieję, że przekazana pomoc nie będzie jednorazowa. - Czuję się moralnie zobowiązania do tego, żebyśmy tym dzisiejszym gestem spowodowali, że ta pomoc będzie stała i taka jak ma być - podkreśliła.

Wiceminister obrony narodowej Bartłomiej Grabski powiedział, że w sprawie żołnierzy poszkodowanych zagranicą potrzebne są systemowe rozwiązania. Poinformował, że resort chce je zapisać w nowelizacji ustawy o weteranach. - Myślimy też nad rozwiązaniami, które pozwolą na pomoc żołnierzom, którzy ponieśli uszczerbek na zdrowiu w szkoleniach na terenie kraju - zaznaczył.

Prezes PGZ Błażej Wojnicz mówił, że pomoc weteranom, to jeden z podstawowych obszarów działalności koncernów zbrojeniowych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. - My, jako Polska Grupa Zbrojeniowa, również przyjmujemy na siebie tę powinność, bo czujemy odpowiedzialność za tych, którzy poświęcają swoje zdrowie dla ojczyzny - oświadczył.
Poinformował, że przekazana darowizna zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku. Zapewnił też, że nie będzie to ostatnie działanie PGZ w obszarze współpracy z weteranami.

Prezes Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju Tomasz Kloc, w imieniu weteranów, dziękował za udzielone wsparcie. Poinformował, że zostanie ono przeznaczone na sfinansowanie rehabilitacji podopiecznych oraz sprzęt niezbędny do leczenia jednego z najciężej poszkodowanych weteranów.
- Mam nadzieję, że w dalszej naszej działalności będziemy otrzymywali wsparcie zarówno od Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale również od szefa MON, który zawsze był, jest, i będzie dla nas partnerem w naszej działalności na rzecz weteranów - podkreślił Kloc.

Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju powstało w 2008 roku z inicjatywy żołnierzy w służbie czynnej oraz rezerwy, którzy służyli w misjach zagranicznych, zostali ranni, poszkodowani, lub których problemy, wynikają bezpośrednio z faktu pełnienia służby poza granicami państwa. (PAP)

Maciej Zuber, oprac, kat

Data publikacji: 22.12.2017 r.

 


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.