Data dodania: 18.12.2017

Organizacje pacjenckie: bez zmiany budżetu refundacyjnego nadzieje pacjentów onkologicznych zgasną

Grupa 16. organizacji wspierających pacjentów onkologicznych zaapelowała do Mateusza Morawieckiego oraz Konstantego Radziwiłła o nowelizację planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz ustanowienie zasady przeznaczenia 17 proc. środków Funduszu na budżet refundacyjny. 

Mają nadzieję, że ta decyzja pozwoli kontynuować dobrą politykę refundacyjną ostatnich kilkunastu miesięcy. Druga petycja trafiła do przedsiębiorców sektora farmaceutycznego, od których organizacje oczekują utrzymania jak najniższych cen leków, których potrzebują chorzy.

Organizacje dostrzegają pozytywną rewolucję w podejściu resortu zdrowia do finansowania skutecznych i bezpiecznych leków przeciwnowotworowych. W przeciągu ostatnich kilkunastu miesięcy podjęto decyzje o refundacji nowych cząsteczek stosowanych w leczeniu m.in. raka jelita grubego, raka prostaty czy hematoonkologii. Niestety nie udało się dotychczas nadgonić wieloletnich zaniedbań, a leczenie oferowane przez państwo pozostaje w sposób jaskrawy odmienne od rekomendacji naukowców.

W połowie opublikowano plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok. Niestety dynamika wzrostu budżetu refundacyjnego była wielokrotnie niższa niż w przypadku innych grup świadczeń. Sytuacja ta wzbudza zaniepokojenie organizacji pacjenckich z dwóch powodów. Po pierwsze, podczas wielu spotkań w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwie Zdrowia ministrowie informowali ich, że niska dostępność leków na raka jest spowodowana niskimi nakładami publicznymi na ten cel. Po drugie, brak środków powoduje również, że leki przeciwnowotworowe przez pierwsze miesiące po objęciu refundacją są dostępne tylko na papierze, a pacjenci na oddziałach onkologii lub hematologii nie mogą z nich skorzystać.

Równocześnie organizacje pacjenckie wystąpiły z apelem do organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa sektora farmaceutycznego. W swoim piśmie zwrócili uwagę, że wzrost nakładów publicznych na leki przełoży się na poprawę sytuacji pacjentów tylko w przypadku, gdy ceny produktów będą uwzględniać poziom rozwoju Polski. Proszą o potraktowanie ewentualnego zwiększenia budżetu refundacyjnego jako szansy na zwiększenie skali, a nie rentowności działalności tych firm.

***
Lista organizacji wspierających:
1. Fundacja Carita – Żyć ze Szpiczakiem
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg"
3. Polskie Towarzystwo Stomijne „POL-ILKO"
4. Stowarzyszenie Wspierające Chorych na Chłoniaki Sowie Oczy
5. Fundacja Rak'n'Roll – Wygraj Życie!
6. Fundacja Onkologiczna Alivia
7. Fundacja Gwiazda Nadziei
8. Stowarzyszenie Polskie Amazonki-Ruch Społeczny
9. Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty im. prof. T. Koszarowskiego „Gladiator"
10. Fundacja „Pokonaj raka"
11. Fundacja No PASArak
12. Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS
13. Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu
14. Fundacja Onkocafe – Razem Lepiej
15. Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka
16. Stowarzyszenie Niebieski Motyl
pr

Data publikacji: 18.12.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.