Data dodania: 18.01.2018

Otwarcie mieszkania chronionego w Krakowie

17 stycznia zostało oddane do użytku mieszkanie chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Zakopiańskiej. W wydarzeniu wzięli udział: zastępca prezydenta miasta Krakowa ds. polityki społecznej, kultury i promocji miasta Andrzej Kulig, dyrekcja MOPS w Krakowie, przedstawiciele Rady Dzielnicy I oraz IX, a także podopieczni.

- W ciągu ostatnich trzech lat liczba mieszkań chronionych wzrosła w Krakowie z 15 w 2015 r. do 22 w roku 2017 – podkreślił Andrzej Kulig. - Lokal ten jest pierwszym z kolejnych pięciu nowych mieszkań, które uruchomimy w 2018 roku. I jest mi niezmiernie miło, że mogę powitać pierwszych lokatorów nowego mieszkania. Bardzo się staraliśmy, żeby to miejsce było przyjemne – odpowiednio urządzone i mam nadzieję, że wszystkim mieszkańcom będzie się tutaj żyło miło i wygodnie. Niech pobyt w tym mieszkaniu będzie dobrym początkiem nowego etapu życia – dodał wiceprezydent.

Mieszkanie chronione w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Zakopiańskiej będzie funkcjonować w strukturze Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krakowskiej 55. Przeznaczone jest dla pięciu osób przewlekle psychicznie chorych, z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Na terenie Gminy Miejskiej Kraków funkcjonują 22 mieszkania chronione zapewniające 139 miejsc. Pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.

Mieszkanie chronione to forma pomocy, przygotowująca osoby przebywające w nim do prowadzenia samodzielnego życia w środowisku. Realizowana ona jest przy wsparciu specjalistów takich jak pracownik socjalny, terapeuta, psycholog. Wsparcie obejmuje przede wszystkim: pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne, pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, kształtowanie umiejętności gospodarowania czasem wolnym. Osoba korzystająca z tego typu wsparcia zapewnia sobie we własnym zakresie zakup żywności, ubrania i jest zobowiązana do ponoszenia opłaty za pobyt. Opłata ustalana jest po przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym i uzależniona od dochodu osoby korzystającej.

Planuje się, że w 2018 roku Kraków dysponować będzie zasobem 27 tego typu lokali.

Info: Serwis Samorządowy PAP, oprac. sza

Data publikacji: 18.01.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.