Data dodania: 05.02.2018

Nowe centrum leczenia SM

Poradnia Stwardnienia Rozsianego (SM), której działalność zainaugurował – podczas konferencji prasowej 1 lutego – Szpital Uniwersytecki w Krakowie jest nowoczesnym centrum leczenia i rehabilitacji tego schorzenia.

Mieści się w budynku Oddziału Klinicznego Neurologii uniwersytetu, składa się z pięciu gabinetów lekarskich, gabinetu diagnostyczno-zabiegowego, sali aplikacji leków oraz sali rehabilitacyjnej i łazienki.

Koszt modernizacji, tj. przebudowa i remont pomieszczeń na potrzeby poradni – wraz z zakupem koniecznej infrastruktury – nie przekroczył 2 mln zł. Większość środków przekazało w formie dotacji Ministerstwo Zdrowia.

Nowa poradnia współpracuje z innymi ośrodkami w Małopolsce i jest w stałym kontakcie ze światowymi centrami badań i leczenia tej choroby, m.in. z amerykańskim uniwersytetem w Rochester gdzie polscy lekarze uzupełniali swoje wykształcenie i umiejętności. Na bieżąco też prowadzą rozmowy i konsultacje.

– Ciągle jeszcze traktujemy SM jako chorobę nieuleczalną. Ale choć nie znamy jej bezpośredniej przyczyny, dziś to jest choroba, nad którą potrafimy panować. Coraz lepiej poznajemy patomechanizm, który doprowadza do wystąpienia zmian w ośrodkowym układzie nerwowym – powiedziała prof. Danuta Ryglewicz, krajowa konsultantka w dziedzinie neurologii.

Poradnia jest przygotowana zarówno do diagnozowania, leczenia i rehabilitacji jak również do monitorowania całego indywidualnego leczenia i na konsultacje także trudnych przypadków. Choroba często dotyka młodych dorosłych, tj. 20-30 latków.

– Ważne było stworzenie im komfortowych warunków, by nie byli dodatkowo narażani na oczekiwanie w kolejkach i trudny dostęp do leczenia u specjalisty. Koncentrujemy się nie tylko na ratowaniu ich życia, ale chcemy im tu stworzyć przyjazne, godne warunki, aby ta choroba była mniej uciążliwa – podkreśliła prof. Agnieszka Słowik, kierownik Oddziału Klinicznego Neurologii krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego.

To nowoczesne centrum leczenia stwardnienia rozsianego daje nadzieję dla tysięcy chorych. Warto podkreślić, że obecnie stosowanie drogich lekarstw znacznie spowalniających przebieg choroby, jak i cały proces leczenia i rehabilitacji są w pełni refundowane.

IKa
Data publikacji: 05.02.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.