Data dodania: 22.01.2018

Nowe technologie dla pacjenta

Aplikacja na smartfonie do opieki pooperacyjnej – bez wizyty w szpitalu czy poradni – to nowa metoda monitorowania pacjenta po operacji.

Pacjent wysyła zdjęcie zrobione smartfonem rany pooperacyjnej i odpowiada na kilka pytań pielęgniarki. W ten sposób można szybko wykryć ewentualne zakażenie miejsca operowanego i rozwiązać problem leczeniem ambulatoryjnym.

Szybkie wykrycie infekcji zapobiegnie ponownemu szpitalnemu leczeniu czy wręcz następnej operacji, co niestety dzieje się jeszcze zbyt często. Taki system monitorowania zapobiegnie zakażeniom ran i w efekcie drogim leczeniom.

Nową metodę przetestowano już w Stanach Zjednoczonych z bardzo pozytywnymi ocenami zarówno pacjentów jak i służby medycznej. Uczestnicy badania zostali przeszkoleni jak używać iPhone'a, by przesłać określone zdjęcie. Nawet osoby w podeszłym wieku nie miały trudności z obsługą tej aplikacji.

W Polsce niestety chyba jeszcze długo ta „nowinka" nie stanie się codziennym rutynowym działaniem, ponieważ pielęgniarkom – których mamy za mało – nie uda się w nawale codziennych obowiązków znaleźć czasu na oglądanie zdjęć. To by było nadmierne obciążenie ich dodatkowymi wymaganiami.

Bez wdrożenia zresztą systemowego programu opieki nad pacjentem z pewnością nie uda się w naszej służbie zdrowia za wiele usprawnić.

IKa
Data publikacji: 22.01.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.