Data dodania: 10.02.2018

PTK: Porozumienie ministra zdrowia z rezydentami to dobre systemowe rozwiązanie

9 lutego odbyło się spotkanie prof. Łukasza Szumowskiego, ministra zdrowiaj z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: prof. Piotrem Ponikowskim, prezesem PTK i prof. Adamem Witkowskim, prezesem-elektem PTK. Było ono poświęcone współpracy Ministerstwa Zdrowia ze środowiskiem kardiologicznym.

Umówiono bieżące wyzwania w zakresie potrzeb zdrowotnych Polaków, w tym przede wszystkim: profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób serca, które wciąż pozostają najczęstszą przyczyną ich zgonów. Uczestnicy spotkania wiele uwagi poświęcili poważnym wyzwaniom systemowym, takim jak wdrożenie koordynowanej opieki w kardiologii, na które, decydenci i kardiolodzy mogą i powinni wspólnie opracowywać najlepsze możliwe rozwiązania.

Podczas spotkania omówiono m.in. ogłoszone wczoraj, 8 lutego br. porozumienie lekarzy rezydentów z ministrem zdrowia, w ramach którego strony potwierdziły podjęte w drodze negocjacji ustalenia.

– Bardzo się cieszymy i serdecznie gratulujemy panu ministrowi Łukaszowi Szumowskiemu owocnego finału rozmów z lekarzami rezydentami. Jesteśmy przekonani, że ogłoszone w porozumieniu ustalenia to spójne, dobre systemowe rozwiązanie, które pozwoli na systematyczne zwiększanie nakładów na ochronę zdrowia a poprzez to sukcesywną poprawę stanu zdrowia polskiego społeczeństwa – powiedział prof. Piotr Ponikowski.

– Z naszej perspektywy otwarty dialog pomiędzy lekarzami rezydentami a Ministerstwem Zdrowia to podstawa tworzenia długofalowych, dobrych zarówno dla polskiego pacjenta, jak i polskiego systemu opieki zdrowotnej strategii działań. Jestem przekonany, że ogłoszone wczoraj porozumienie to ważny i potrzebny krok ku dobremu. Niezwykle cieszy fakt, że decyzje podejmowane są w drodze negocjacji. To sprzyja wzajemnemu zrozumieniu i dobrze rokuje na przyszłą współpracę także w innych obszarach opieki zdrowotnej – wtórował przedmówcy prof. Adam Witkowski.

pr
Data publikacji: 10.02.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.