Data dodania: 10.01.2018

Konieczne zmiany w modelu opieki psychiatrycznej

Rzecznik praw obywatelskich uważa, że problemy osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi lub psychicznymi są od lat marginalizowane i potrzebne jest wprowadzenie zmian. Przede wszystkim w modelu opieki psychiatrycznej. Powinno się odchodzić od leczenia w dużych szpitalach psychiatrycznych na rzecz lokalnych centrów zdrowia psychicznego.

Drugim ważnym problemem - według rzecznika - jest ochrona praw osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną. RPO proponuje zniesienie instytucji ubezwłasnowolnienia i zastąpienie jej systemem wsparcia przy podejmowaniu decyzji. Również należałoby wprowadzić szkolenia dla osób pracujących w wymiarze sprawiedliwości, w celu uwrażliwienia na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, a szczególnie należy zapobiegać przypadkom nieuzasadnionego przedłużania pobytu w szpitalach psychiatrycznych, bez wysłuchania pacjentów.

Kolejnym nie mniej ważnym problemem jest używanie stygmatyzujących określeń w debacie publicznej np. „ty świrze", „macie paranoję", „wariatkowo", „psychiatryk". Tego typu określenia powinny być piętnowane i jednoznacznie określone jako niegodne.

Szacuje się, że problemy z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną dotyczą w Polsce ok. 5-8 mln.
kat
Data publikacji: 10.01.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.