Data dodania: 18.01.2018

Caritas wspiera osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Pięć diecezjalnych Caritas w Polsce realizuje projekt stworzenia wspólnoty Arka, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnością intelektualną powyżej 40 roku życia będą mogły przebywać w obiektach wspólonty i uczyć się prostych zawodów, które dadzą im szansę na podjęcie pracy.

Osoby w tym wieku, które często utraciły już rodziców, często pozostają samotne, wymagają zatem szczególnego wsparcia.

Caritas Archidiecezji Białostockiej oprócz realizacji projektu Arka, przeprowadza remont Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Uzależnień Metanoia, w którym z różnych uzależnień leczone są dzieci i młodzież od 13. roku życia.

Ponadto prowadzi 33 placówki zajmujące się pomocą dzieci, osobom dorosłym, samotnym czy niepełnosprawnym, głównie dzięki wpłatom z tytułu 1 proc.

W ubiegłym roku środki w wys. 135 tys. zł przeznaczono na remont Metanoi, zakup samochodu do przewożenia osób z niepełnosprawnością i dopłaty dla indywidualnych osób do leków, rehabilitacji i specjalistycznych diet.

Caritas Polska została reaktywowana w 1990 r. jest największą charytatywną organizacją pozarządową kraju. Od 2004 r. ma status organizacji pożytku publicznego.

kat
Data publikacji: 18.01.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.